Bild: Byggnads.

Dödsolyckor Bara 26 år gammal dog Christian Wikström i en byggarbetsplatsolycka. Sex år senare har ännu ingen ställts till svars, rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning. »Det är tragiskt när byggnadsarbetare får sätta livet till på våra arbetsplatser. Det är aldrig acceptabelt och kommer aldrig att bli«, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm

Det var under bygget av vattenfalls nya huvudkontor som trapphuset kollapsade. Trappan var, enligt besiktningsman på bygget, dåligt svetsad och Christian Wikström föll nio våningar ner. Något åtal väcktes aldrig, åklagaren la ner förundersökningen 2014. Enligt Uppdrag gransknings utredning har 73 människor omkommit på byggarbetsplatser under åren 2008-2014 . Unders samma period väcktes endast 15 åtal varav fem ledde till en fällande dom. När Christian Wikströms förundersökning lades ner, överklagade Arbetsmiljöverket men inte heller då väcktes åtal.

Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads, kommentarer Christians olycka i ett pressmeddelande.

– Mina tankar går först och främst till Christians familj. Det är tragiskt när byggnadsarbetare får sätta livet till på våra arbetsplatser. Det är aldrig acceptabelt och kommer aldrig att bli, säger han.

I Uppdrag granskning, som sänds onsdag kväll, förnekar Peab att man kände till hur farlig arbetsplatsen var, detta trots flera avvikelserapporter och varningar från besiktningsmannen. Peab hävdar dock att det är underentreprenören som brustit i säkerhet. Just att flera entreprenörer är inblandade i arbetet försvårar åklagarens arbete. När ingen kan hållas som ytterst ansvarig går oftast alla inblandade entreprenörer fria.

Christer Jarlås är åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Han tror att en förändring av lagstiftningen är enda sättet att få fler fällande domar.

– Det såg likadant ut med miljöbrottsligheten förr. Då stod det i brottsbalken och i 15 andra lagar. Det förde man ihop till en miljöbalk, vilket man borde kunna göra på det här området. Men vad jag vet så har det inte funnits något intresse från lagstiftaren att göra så, säger han till Uppdrag granskning.

Byggnadsarbetarförbundet välkomnar åklagares Christer Jarlås uttalande.

– Det är glädjande att åklagaren delar vår syn på huvudentreprenörsansvaret. Huvudentreprenörsansvaret hoppas vi kommer att bli en del av lösningen på den ohälsa och arbetsmiljöbrister vi ser på byggena idag, säger Johan Lindholm.

Sebastian Sandström