Foto: Alex F / Flickr
Foto: Alex F / Flickr

Ombyggnaden av Gallerian i Stockholm stoppas av Elektrikerförbundet efter felaktig asbesthantering. Hälsofarlig asbest kan ha frigjorts i luften bland besökarna.

I morse la Elektrikerförbundets regionala skyddsombud Daniel Ericsson ett omedelbart skyddsstopp vid den stora renoveringen och ombyggnationen av delar av Gallerian och omkringliggande kvarter i centrala Stockholm. Anledningen var att Daniel Ericsson under torsdagens oanmälda besök konstaterade flera fall av felaktig asbesthantering.

Bland annat bevittnade han hur byggnadsarbetarna rev asbesthaltiga plattor från fasaden samtidigt som fönster stod på vid gavel och andra håligheter gjorde att dammet spred sig in i byggnaden. Enligt honom finns det även protokoll från det lokala skyddsombudet som visar att detta skett vid ett flertal tillfällen.

– Det där dammade in rakt på bygget. När man gör ett sådant jobb är det föreskrivet att huset måste vara tätt inåt. Inga fönster öppna, inga hål eller något annat så asbesten kan damma in, säger han.

Dessutom upptäckte Daniel Ericsson att man rivit stora mängder ventilationskanaler som låg i högar och skulle köras till återvinningen.

– Av erfarenhet visste jag att tätningsmassan mellan skarvarna kan innehålla asbest, säger han.

När han frågade den ansvariga byggnadsmiljösamordnaren på arbetsplatsen fick han beskedet att tätningsmassan inte innehöll asbest. Detta enligt fastighetsägarens miljöinventering. Daniel Ericsson tog dock med sig tre prover varav två senare på kvällen visade sig positiva för asbest.

– Den här typen av kanaler har man rivit i stora delar av byggnaden. Jag såg hur man skurit i de här skarvarna, säger han.

För att riva den typen av asbesthaltiga ventilationskanaler korrekt borde man spärra av ytorna och plasta in kanalerna innan man försiktigt demonterar dem. Dessutom ska de gå på deponi som farligt avfall och inte till metallåtervinningen, enligt Daniel Ericsson.

Enligt honom går det inte att utesluta att asbestdamm har spridit sig bland besökare i Gallerian.

– Bygget går in i Gallerian och det är öppet där. Men hur den här felaktiga hanteringen kontaminerat huset är omöjligt att veta. Det måste man ta prover för att avgöra, säger han.

Skyddsstoppet lades i morse och omfattar just nu 15 elektriker på bygget. De andra fackförbunden Byggnads och Målarna, som tillsammans har drygt hundra arbetare på plats, är underrättade men har ännu inte vidtagit några egna åtgärder. Arbetsmiljöverket kommer nu att genomföra en utredning.

Dagens Arena söker byggherrarna NCC och Zengun för en kommentar.