Bild: flickr.com/©Possan. Bilden har inget med texten att göra.

Bulgarien täpper till gränsen mot Turkiet medan ny flyktingvåg väntar. Återigen riktar flera organisationer skarp kritik mot flyktingsituationen i EU:s fattigaste medlemsland.

Dagens Arena har tidigare rapporterat om flyktingsituationen i Bulgarien. I början av året riktade FN:s flyktingorgan UNHCR skarp kritik mot den bristande rättssäkerheten i asylprövningen och mot förhållandena vid flyktinganläggningarna.

Antalet personer som oregelbundet ankom till Bulgarien via den turkiska gränsen har drastiskt minskat sedan november 2013. Hösten 2013 tog sig nästan 8 000 personer till landet via Turkiet, enligt inrikesministeriet i Bulgarien. Under 2013 var nästan 60 procent av de som oregelbundet ankom till landet på flykt från det krigsdrabbade Syrien.

I en ny rapport menar människorättsorganisationen Amnesty International att den kraftiga minskningen är ett resultat av en systematisk gränskontroll. Även det Europeiska rådet för flyktingar och exil (ECRE) noterar en anmärkningsvärd minskning av antalet nya asylansökningar.

Snart står ett cirka 30 kilometer långt taggtrådsstängsel klart längs den turkiska gränsen. Militärens bygge löper mellan byarna Lesevo och Krajnevo. I försök till att stävja den irreguljära migrationen har myndigheterna dessutom placerat ut 1 500 gränspoliser och installerat övervakningsutrustning. Parallellt med bygget förbereder sig inrikesminister Tsvetelin Yovchev på en ny flyktingvåg i maj.

Om gränsen mot Turkiet stängs bryter Bulgarien mot internationella förpliktelser och mot EU-rätten, slår Amnesty fast. Det är en åtgärd som hindrar personer från att söka internationellt skydd.

Prislappen för gränsstängslet är omdiskuterat. Det beräknades svälla till över 9 miljoner leva, motsvarande 36 miljoner kronor. En rapport från inspektionen vid Bulgariens ministerråd, som citeras av bulgariska tidningen Trud, har bekräftat att stängslet var övervärderat. Det landar på runt 4 miljoner leva, motsvarande 20 miljoner kronor.

Förbättringar har noterats i landets flyktinganläggningar i jämförelse med 2013. Det råder fortfarande sanitära problem eftersom boendena är överbelastade. Tillgången till mat och skolundervisning för barn är undermålig och det råder brist på medicinsk vård. Asylsökande hålls i förvar innan placering vid flyktingförläggning, något som kan dröja flera månader, enligt Amnesty.

Nyligen besökte EU-kommissionären Cecilia Malmström flyktinganläggningen Voenna Rampa, en gammal skola i huvudstaden Sofia, där det bor över 600 personer.
– Det är en oroande situation. Landet saknar erfarenhet av att erbjuda humanitär hjälp och problemen är utmanande. En av utmaningarna är att inrätta ett integrationsprogram, berättade EU-kommissionären i en intervju för bulgariska statstelevisionen BNT (28/3).

Bulgarien bör, enligt Amnesty, vidta nya gränsförvaltningsåtgärder och myndigheter uppmanas införa strategier för att förbättra flyktingmottagandet. Innan detta är på plats bör de EU-länder, som deltar i Dublinförordningen, även i fortsättningen avbryta överföringar av asylsökande till landet, vädjar Amnesty.

Kritiken hörsammas av ECRE som slår fast att det råder en total brist på integrationsprogram i Bulgarien. ECRE menar att överföringarna av asylsökande tillbaka till Bulgarien bör stoppas till september 2014.