Bostadsbrist I Göteborg, Malmö och Stockholm  lever flera tusen barn hemlösa tillsammans med sina föräldrar, eftersom det inte byggs tillräckligt med lägenheter.

I Göteborg finns det idag 247 hemlösa familjer med totalt 670 barn, visar en kartläggning från SVT Nyheter Väst.
– Det är mycket allvarligt, det är boendeförhållanden som inte är tillräckligt stabila för barnen, säger Carina Falkewall, som är sektorchef i Västra Göteborg och bevakar boendefrågor för individ-och familjeomsorgen i samtliga stadsdelar till SVT.

Gemensamt för alla dessa familjer är att det enda sociala problemet de har är att de saknar bostad och därför sökt hjälp hos socialtjänsten. Men eftersom det är en sådan stor bostadsbrist i Göteborg tvingas socialtjänsten hänvisa familjerna till hotell, vandrarhem och liknande boenden.
– Det bekräftar en allvarlig bild, att det är många grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden, i synnerhet nyanlända, säger Erik Gedeck, avdelningschef på Fastighetskontoret.

Men liknande problem finns i fler av Sveriges stora städer. En rapport från november 2017 visade att 1070 barn levde i hemlösa hushåll i Malmö. Av dessa barn bodde 777 stycken i liknande boendesituationer som barnen i Göteborg; på vandrarhem hotell eller lägenheter som staden hyr på dygnsbasis.

Enligt siffror från februari 2017 saknade saknade 718 barn i 342 barnfamiljer boende i Stockholm. De flesta är ensamstående kvinnor med sina barn.
– Det är en av våra absolut viktigaste frågor, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd, till Mitt i Stockholm.

Precis som i Malmö och Göteborg är problemet i Stockholm att det inte byggs tillräckligt många lägenheter, framförallt sådana som är tänkta för utsatta människor.
– Det behöver byggas fler bostäder med ett socialt perspektiv, för människor som har svårt att komma in på marknaden, säger Åsa Lindhagen.