Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Pensioner De borgerliga ledamöterna i pensionsgruppen har skickat ett brev till socialförsäkringsministern där de skriver att samarbetet inte fungerar och att de inte kan gå med på regeringens ”ensidigt utställda vallöften”. Varför vill ni inte höja pensionerna?, svarar Ardalan Shekarabi.

Sprickan inom pensionsgruppen växer. I ett skarpt formulerat brev från M:s, KD:s, C:s och L:s ledamöter beskrivs samarbetet som icke-fungerande. Problemet uttrycks som att ledamöterna, som ska fatta konsensusbeslut om alla ändringar i pensionssystemet, inte får vara med att ta fram direktiven i utredningar.

”Vi kommer inte att gå med på att frågor som är som är viktiga för oss villkoras av att regeringen får igenom ensidigt utställda vallöften utanför pensionsöverenskommelsen”.

Undertecknarna av brevet nämner särskilt besvikelsen över att socialdepartementet utan diskussioner med gruppen inlett ett utrednings- eller analysarbete gällande en höjd pensionsavgift som ett svar på bristerna i den allmänna pensionen.

Med anledning av att Expressen kunnat visa mer precist hur socialdepartementet har inlett detta arbete, gick Moderaternas ledamot i Pensionsgruppen, Maria Malmer Stenergard, ut och anklagade socialförsäkringsministern för att vilja lägga ned det mångåriga samarbetet.

”Det är tydligt att Socialdemokraterna egentligen vill lämna pensionsöverenskommelsen. Det vore ärligare att säga det än att misshandla överenskommelsen”, twittrade hon under torsdagen.

Expressen har dokument som visar att socialdepartementet har tecknat ett kontrakt om en ”projektplan för höjd pensionsavgift”. Arbetet har outsourcats till utredaren Petter Odmark, som har en bakgrund som analyschef på departementet. Detta ser Moderaternas representant som ett ”formellt uppdrag om en formell utredning”.

”Vi som jobbar med pensionsöverenskommelsen har förts helt bakom ljuset”, säger Maria Malmer Stenergard till Expressen.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi svarade på Twitter.

”Vårt arbete för att höja svenska medborgares pensioner verkar provocera delar av högern. Frågan som måste ställas är: varför vill ni inte höja pensionerna? Är ni nöjda med att genomsnittspensionen för svenska kvinnor är 11 800 kr (innan skatt alltså). Den frågan förtjänar svar”, skrev socialförsäkringsministern.

Till saken hör att pensionsgruppen har en överenskommelse från i december 2017 om att pensionsavgiftens nivå ska analyseras. Frågan kompliceras dock av att denna fråga inte har diskuterats de senaste åren inom gruppen, och att flera av ledamöterna bytts ut.

Vad är då de besvikna partiernas alternativ till att höja pensionerna genom att ta ut mer i avgift via skatt och arbetsgivaravgift, det vill säga genom pensionsavgiften?

Moderaterna vill höja pensionärernas ekonomiska nivå genom sänka skatten och dessutom ha en utredning om jämställda pensioner.

– Vi vill se högre pensioner. Höjd avgift är ett sätt att göra det på, men det finns flera andra. Sedan 2009 har skatten på pension sänkts med 1 500 kr per månad för en genomsnittspensionär, huvudsakligen i moderatledda budgetar, svarade Maria Malmer Stenergard i ett e-postsvar till dagens Arena den 24 mars.

– Det vill vi, till skillnad från Socialdemokraterna, fortsätta att göra. Höjd pensionsålder görs ju också för att pensionerna ska bli högre. Det sistnämnda är vi överens om i pensionsgruppen, och bör genomföras först. När det gäller avgiftshöjningen vill vi invänta analysen, skrev hon.

Kristdemokraterna är visserligen beredda att diskutera mer pengar till systemet, om det visar sig att systemet behöver stärkas. Men det ska i så fall inte ske genom nya eller höjda avgifter, utan genom omprioriteringar, sa Kristdemokraternas Hans Eklind i en intervju med Dagens Arena i mars.

Centerpartiets pensionsgruppsledamot Martina Johansson sa i en riksdagsdebatt om pensioner den 17 mars att det behövs mer pengar till systemet för att det ska vara hållbart, även med den planerade höjda pensionsåldern inräknad. Hur detta ska ske behöver utredas, sa hon.

Dagens Arena har ställt frågor om brevet och vilka andra sätt än höjd pensionsavgift som partiet ser framför sig, men Martina Johansson (C) avböjer att svara med hänvisning till att ”det är viktigt att dialogen om de frågor som rör pensionsgruppen förs inom gruppen. Det är en diskussion som jag värnar tills dess vi landat i nästa steg”.