Bild: Flickr
Bild: Flickr

Majoritet av borgerliga lokalpolitiker vill begränsa vinsterna i välfärden.

En begränsning av vinstuttagen i välfärden har ett brett stöd bland svenska lokalpolitiker – även bland företrädare för borgerliga partier. Det framgår av en undersökning som 1 700 lokalpolitiker deltagit i och som Dagens Samhälle rapporterar om (ej på nätet).

Tre av fyra lokalpolitiker anser att vinster i välfärden bör begränsas eller stoppas helt. Bland kristdemokratiska politiker anser så många som två av tre lokalpolitiker att vinstuttagen bör begränsas. I Folkpartiet är det 61 procent och i Centern 55 procent.

De moderata lokalpolitikerna är de som är mest positiva till vinstuttag, men även inom M anser fyra av tio lokalpolitiker att vinstuttagen ska begränsas.