Bild: Wikimedia

Nyhet I en ny klimatsatsning ställer Österrike om landets kollektivtrafik för att göra det enkelt och billigt att välja bort bilen. I Sverige har priserna i kollektivtrafiken samtidigt ökat drastiskt och forskare menar att vi är långt ifrån en liknande omställning.

Genom en ny klimatsatsning kommer österrikare från och med i höst att kunna resa kollektivt i hela landet med en biljett, Klimaticket. För tre euro om dagen, ungefär 30 kronor, eller 1 095 euro om året, drygt 11 000 kronor, gäller biljetten i alla förbundsstater. För en euro kan de resa inom en förbundsstat (365 euro om året) och för två euro (730 euro om året) i två grannstater. Biljetten gäller på lokal, regional och interregional transport. 

– Du får jäkligt mycket för pengarna, sade Österrikes miljöminister Leonore Gewessler (De gröna) under en pressträff förra veckan, rapporterar Der Standard.

Omställningen har kostat staten 24o miljoner euro, nästan 25 miljarder kronor. Syftet är att det ska bli ”enklare, billigare och bekvämare än någonsin” att välja kollektivtrafik framför bilen, sade Leonore Gewessler under pressträffen.

Än så länge har inte alla förbundsstater godkänt detta system då det i vissa fall skulle innebära att det blir dyrare för dem som dagligen pendlar från en förbundsstat till en annan. Därför föreslår transportrepresentanter från den östra regionen att Nedre Österrike och Burgenland räknas som en förbundsstat i biljetten. Men på ÖBB, Österrikes statliga järnväg, kommer biljetten att vara giltig på alla deras transporter i hela landet.

John Hultén är föreståndare på K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Han tycker att satsningen Österrike gör är positiv.

– Det är intressant att man tar lite rejäla initiativ för att ställa om transportsystemet i en mer hållbar riktning, säger han.

I Sverige har priserna för biljetter i kollektivtrafiken stigit drastiskt de senaste tio åren. Samtidigt som konsumentprisindex, den genomsnittliga prisutvecklingen, har varit 12 procent de senaste tio åren har biljettpriserna i kollektivtrafiken ökat med 43 procent, rapporterade Sveriges Radio förra året.

Att Sverige skulle ställa om kollektivtrafiken på ett sådant sätt som Österrike nu gör tror inte John Hultén är något som ligger nära i tiden. Tvärtom tror han att det är något vi har en lång väg till.

– Beslut om prissättning sker inte nationellt utan på regional nivå. Varje region bestämmer själva hur mycket det ska kosta och ansvarar själva för finansieringen av den lokala och regionala kollektivtrafiken. När det gäller den interregionala trafiken är det på buss och tågsidan en avreglerad marknad där företagen själva sätter priser och finansierar utbuden. Förutsättningarna ser lite annorlunda ut, det tror jag man ska vara medveten om, säger han.

John Hultén menar att en omställning som den Österrike gör nu skulle betyda att staten får gå in och finansierar kollektivtrafiken på ett sätt som den historiskt inte har gjort. Det skulle också kräva ett politiskt stöd för ökade subventioner, vilket delvis är en ideologisk fråga.

– Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i politiken om man går på den här linjen, säger han.

I Österrikes federala budget finns 150 miljoner euro för 2022 inräknat som ska gå till att kompensera förbundsstaternas inkomstförlust i och med omställningen. Huruvida detta kommer att vara tillräckligt återstår att se.

– Det finns för- och nackdelar med olika prismodeller. Exemplet i Österrike är väldigt enkel att kommunicera till människor och enkel att förstå, det finns ett värde i det. Samtidigt blir det en biljett som inte tar särskilt stor hänsyn till vad det kostar att tillhandahålla trafiken. Risken med det är att du får väldigt många som skaffar den här biljetten som väljer att resa i rusningstid, och det driver upp kostnaderna, säger John Hultén.

I Sverige vill regeringen, i enlighet med januariavtalet, införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. En utredning om att införa detta kom i fjol och nu är planen att det ska implementeras nästa år. Syftet är att man ska kunna köpa biljetter till all kollektivtrafik, lokal, regional och nationell, genom en digital plattform. Det finns dock ingenting i förslaget som talar för att det ska bli billigare att resa kollektivt.

John Hultén tror inte att ett nationellt biljettsystem enskilt kommer att få fler att välja att resa kollektivt framför att ta bilen.

– Det är ganska få resor som sker i någon annan region än där man bor och arbetar. Det nationella biljettsystem som diskuteras i Sverige är någonting som kan underlätta och minska tröskeln när det gäller att resa kollektivt när du kommer till en ny stad, men jag tror inte att det kommer få någon väldigt stor påverkan.

Han tror inte heller att lösningen enbart är billigare resor, eftersom att det måste finnas intäkter för att kunna finansiera ett bra utbud av kollektivtrafik. Det behövs paketåtgärder, menar han, som utöver prissättning också innehåller satsningar på ett bra kollektivtrafikutbud och på åtgärder som gör det privata bilresandet mindre attraktivt. Prissättning är en sak men det handlar också om hur attraktiv kollektivtrafiken är när det gäller trygghet och turtäthet, framhåller John Hultén.

Han tror att det kan vara en viktig politisk symbol som Österrikes regering sänder ut när de satsar på omställning av transportsystemet. Att motivera omställningen med att det kommer ha positiva effekter på klimatet kan ha betydelse för hur många som väljer att börja resa mer kollektivt nu. Men vilken effekt det faktiskt kommer att ha på klimatet får man följa, säger John Hultén.

– Det finns en utmaning i detta när man tillhandahåller mer och billigare kollektivtrafik, vilken är att den tar marknadsandelar från gång och cykel. Att de som går och cyklar börjar resa mer kollektivt i stället, då får du ingen klimateffekt som är positiv, säger John Hultén.