Jeanette Johansson/Sollefteå sjukhus. Foto: David Dahlberg
Jeanette Johansson/Sollefteå sjukhus. Foto: David Dahlberg

Bemanningsföretag som har ramavtal med landstingen levererar inte hyrläkare enligt avtal. Istället erbjuds landstingen dyrare stafettläkare genom bemanningsföretagens dotterbolag.

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal har ökat dramatiskt de senaste åren. Mellan 2011 och 2014 ökade landstingens kostnader för stafettpersonal med 40 procent till 3,4 miljarder. I Västernorrlands läns landsting går nu en tiondel av vårdens lönekostnader till stafettläkare.

Inte bara för att sjukhus och vårdcentraler bemannas med fler och fler stafettläkare – de blir också allt dyrare att hyra in. I december, till exempel, rapporterade P4 Västernorrland om en stafettläkare på kvinnokliniken i Sollefteå som vid ett flertal tillfällen fått 200 000 per vecka i arvode.

Att kostnaderna skjutit i höjden beror också på att landstingens upphandling av inhyrd vårdpersonal inte fungerar som den ska.

För att göra upphandlingen så kostnadseffektiv som möjligt tecknar landstingen så kallade ramavtal med vårdbemanningsföretag, där företagen lovat att kunna leverera en läkare för ett visst pris. Hur många företag landstingen har ramavtal med varierar. I Västernorrland har man i dagsläget avtal med 23 bolag, i Västra Götaland med 28 bolag, i Gävleborg med 50 bolag.

Problemet är att bemanningsföretagen med ramavtal inte alltid levererar. De tackar helt enkelt nej när landstingen skickar ut sina förfrågningar, så kallade avrop. Då återstår att direktupphandla tjänsten av företag utan ramavtal, vilket trissar upp priserna.

– Det blir mycket dyrare. Det är den rent krassa konsekvensen av att direktupphandla, säger Leif Nordqvist, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket.

Någon nationell statistik över hur ofta landstingen tvingas direktupphandla stafettläkare finns inte. Men av de tiotal landsting Dagens Arena varit i kontakt med har samtliga haft problem med att bemanningsbolagen med ramavtal inte kan leverera personal. I Östergötlands och Norrbottens landsting direktupphandlar man drygt hälften av all inhyrd vårdpersonal. I Västernorrlands läns landsting sker det ungefär i 60 procent av fallen inom specialistvården, upp till 70 procent när det gäller primärvård.

– Över tid har det blivit mer och mer direktupphandlingar. Vilket är synd, ramavtalen spelar ju på så vis ut sin roll, säger Jeanette Johansson som ansvarar för upphandlingen av stafettpersonal i Västernorrland.

Inte bara blir det dyrare för landstingen.

– Det strider också mot upphandlingsreglerna som säger att man bara får direktupphandla om det finns synnerliga skäl. Men Konkurrensverket har beslutat att inte öppna något ärende mot ett enskilt landsting eftersom detta är ett utbrett och strukturellt problem för alla landsting och regioner, säger Leif Nordqvist.

Inte nog med att stafettpersonalen ofta hyrs in av bolag utan ramavtal. Det förekommer också att bemanningsbolag med ramavtal först tackar nej och sedan erbjuder samma tjänst till ett högre pris via ett dotterbolag.

– Man går ut och frågar bemanningsföretagen som svarar: vi har ingen som kan komma den här veckan. Men sen så hör samma företag av sig igen och säger att de har en lösning, att de kan hyra ut en läkare via ett dotterbolag som inte har ramavtal till ett högre pris, säger Jeanette Johansson vid upphandlingsenheten i Västernorrland.

HR-konsulter och personal från upphandlingsenheterna i Dalarna, Östergötland och Västra Götaland berättar om samma sak. Bemanningsbolaget tackar först nej och erbjuder sedan samma tjänst till ett högre pris via ett dotterbolag.

– Ett av problemen vi haft är att de tackar nej till avrop. Sedan säger bolagen: Men vi kan erbjuda tjänsten här till det här priset. Vi har koll på vilka bolag som gör så. Och nu är vi benhårda och säger nej till dem, säger en.

– Ja, de luras ju litegrann genom att flytta doktorerna mellan olika bolag, säger en annan.

– Det förekommer. Och det gör oss väldigt irriterade, säger en tredje.

Oacceptabelt, anser Konkurrensverket, den tillsynsmyndighet som ansvarar för reglerna om offentlig upphandling följs.

– Man förstör konkurrensen mellan bemanningsbolagen. Tanken med offentlig upphandling är att företagen ska konkurrera med varandra. När upphandlingen är klar och avtalsvillkoren är satta så ska man hålla sig till det, säger Leif Nordqvist.

 

Mer om stafettläkarna: Läs Magasinets Arenas granskande reportage “Så blev det för dyrt att bli sjuk i Sollefteå” här.