Bild: Gerhard G/Pixabay

Fritidsaktiviteter Var fjärde förälder uppger att de behövt dra ner på sina barns fritidsaktiviteter på grund av höga kostnader. Det visar en ny undersökning, gjord på uppdrag av SBAB. 

Att många föräldrar har svårt att ha råd med sina barns fritidsaktiviteter kan få allvarliga konsekvenser, menar Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

– Många hushåll behöver vända på kronorna för att få ekonomin att gå runt. Möjligheten till fritidsaktiviteter riskerar därmed att bli en klassfråga som på sikt också kan bidra till en sämre hälsa i befolkningen generellt, säger Linda Hasselvik i ett pressmeddelande.

En månads matbudget

Enligt undersökningen lägger föräldrar i genomsnitt 750 kronor i månaden per barn på fritidsaktiviteter. Ju fler barn man har, desto svårare blir det att klara av det ekonomiskt.

– Föräldrarna uppskattar att de i snitt lägger cirka 9 000 kronor per barn och år på fritidsaktiviteter. Det motsvarar ungefär en månads matbudget för en familj med två barn under 9 år. För de som har flera barn blir kostnaderna såklart än mer påtagliga, säger Linda Hasselvik.

Att delta i fritidsaktiviteter kan medverka till barns välmående och det är därför synd att ekonomin ska sätta käppar i hjulet för många föräldrar, enligt Linda Hasselvik.

– Att så många som var fjärde förälder tvingats dra ner på sina barns fritidsaktiviteter till följd av kostnaderna är alarmerande. Organiserade fritidsaktiviteter kan bidra till så mycket, inte minst rörelseglädje, att få lära sig samarbeta i lag men också stärka barnets självförtroende och självkänsla, säger Linda Hasselvik.