Avdelningschef Ingrid Friberg vill inte ge svar på varför rapporten som avslöjar personalbrist drogs in.

Ingrid Friberg är avdelningschef för äldreomsorg och funktionsnedsättning i stadsdelen Hässelby-Vällingby i Stockholm. Här svarar hon på varför nämnden inte har fått ta del av den MAS-rapport som belyser den låga bemanningen på Koppargården.

Varför drogs rapporten om Koppargården in?
– Det är så att det kommer att göras en second opinion där allt kommer att redovisas.

Varför då?
– Jag kan inte direkt ange skälet här och nu. Det har varit mycket diskussioner om Koppargården eftersom vi har lagt ner flera avdelningar och minskat antal äldre. I samband med det har vi minskat på personalen. Det har skapat mycket oro. Det skulle vara mer rättvist mot både personalen och de boende om man gjorde en mätning vid två tillfällen, men redovisar båda.

Varför måste man ha en second opinion på en rapport där personalen uttrycker en oro över för stor arbetsbelastning?
– Jag kan inte svara dig exakt på det. Jag kan säga att vi alltid har en dialog med personalen och de anhöriga på Koppargården. Vi hade så sent som förra veckan ett anhörigmöte.

Jag frågar inte om det. Jag vill veta varför inte rapporten där personalen är kritisk till bemanningen kan publiceras som den är?
– Jag har inte svaret på den frågan.

Vad menar du?
– Att jag inte har svaret. Men det har varit mycket förändringar på Koppargården under hösten. Då ville vi från stadsdelen göra en second opinion.

Gör ni alltid det eller är det just för den här rapporten?
– Jag tycker att jag har förklarat för dig flera gånger. Jag har inget mer att tillägga.

Det finns ett nämndbeslut på att MAS-rapporter alltid ska läggas fram till nämnden. Varför gick man emot det beslutet?
– Det kan jag inte svara på. Vi säger inte att vi inte ska lägga fram den. Jag sa till dig att vi kommer att redovisa allt.

Ni går ut med ett PM där ni dementerar det som står i en rapport som nämnden inte har fått ta del av, varför?
– Jag har skickat rapporten till nämndeledamöterna.

Men det gjorde du efter att ledamöterna begärt att få ta del av den. Varför skrev ni ett PM som gick emot en rapport som ingen i nämnden fått läsa?
– Det kan jag inte svara på.

Men du var ju en av de som skrev under PM:et, du måste väl kunna svara på den frågan?
– Men jag har ju försökt förklara för dig.

Men nämndens politiker har reagerat på att de inte fick läsa rapporten, bara ert PM.
– Då kan jag säga att vi har nämnd i kväll. Då kan de lyfta frågan då.

Men de lyfte ju frågan under förra nämnden.
– De får väl lyfta frågan igen om de inte känner att de har fått svar.

Vem är MAS i Hässelby-Vällingby idag?
– Vi har regionaliserat MAS:arna. MAS:arnas chef finns i Kista-Rinkeby. Vem som är medicinskt ansvarig sjuksköterska får du prata med den som är chef för MAS:arna om. Det finns en MAS-organisation som består av flera MAS:ar. De jobbar för hela den här regionen som består av fyra stadsdelar. Hur deras chef har organiserat arbetet känner jag inte till i detalj.