nyhet Vårdbolaget Attendos systematiska fusk med bland annat tiderna för hemtjänstbesök i Uppsala har lett till att bolaget polisanmälts av kommunen och att de mister ett uppdrag värt 90 miljoner. Men om skandalen leder till att valfrihetssystemet avskaffas är oklart.

Den 17 mars meddelade Uppsala kommun på sin hemsida att äldrenämndens arbetsutskott beslutat häva hemvårdsavtalet med Attendo Sverige AB på grund av »upprepade och allvarliga brister och avtalsbrott«. All hemvårdsverksamhet kopplad till Attendo upphör senast 30 april 2022 och de »drygt 500 personer som får sin hemtjänst eller hemsjukvård från företaget kommer nu få hjälp och stöd från kommunen att genomföra byte av utförare.«

De cirka 200 av Attendos anställda i Uppsala som berörs har fått veta att kommunen inte planerar att ta över personalen, men de är välkomna att söka jobb inom vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen. Arbetsgivaren säger att det kan bli fråga om uppsägningar.

Det  bedrägeri som beskrivs, skulle kunna vara hämtat ur boken Hemtjänstmaffian (Atlas), där Mira Klingberg Hjort och Karl Martinsson beskrev hur företag tjänade pengar genom bland annat falska tid- och personalredovisningar:

Det börsnoterade Attendo, tillika Nordens största vårdkoncern, har här systematiskt registrerat att vårdbesök tagit längre tid än de faktiskt gjorde. Ett besök som tog en minut registrerades ta 65 minuter.

I flera fall har två vårdgivare registrerats när bara en dök upp

Det visar bilder som Uppsala kommuns spanare tagit fram som bevis och som SVT tagit del av.

Attendos förklaring är bland annat att felaktigheterna attesterats av en chef och därför inte kunnat upptäckas, samt att ett nytt system införts under perioden. De ser det som »olyckligt« att «ett antal personer i den lokala verksamheten har brutit mot Attendos interna regler.«

Enligt SVT Uppsala har även anställda på Attendo beordrats att registrera besök de inte gjort – annars har de riskerat utvisning från Sverige. De ska även ha tvingats betala tillbaka delar av sin lön till cheferna.

– Jag kan bekräfta att vi fått in de uppgifterna och att vi har lämnat över dem till polisen, det är deras sak att utreda, säger Eva Christiernin (S), ordförande i äldrenämnden till SVT. Ärendet utreds som trolöshet mot huvudman.

Socialdemokraterna, som styr tillsammans med Liberalerna och Miljöpartet i Uppsala, vill nu ersätta fri etablering enligt den nu gällande Lagen om Valfrihet, LOV inom kommunens hemvård (hemtjänst och hemsjukvård) med upphandling för att få bättre kontroll.

Frågan ska tas upp i äldrenämnden i Uppsala denna vecka. Då kommer nämnden troligtvis ge förvaltningen i uppdrag att se över hemtjänsten och därefter återkomma till frågan i juni. Något aktuellt ärende omkring att avskaffa LOV eller inte finns inte i dag, meddelar Isabelle Waldenvik, på kommunens presstjänst.

Men någon politisk enighet finns inte. Vänsterpartiet vill återföra hemtjänsten i kommunal regi, KD och M vill behålla LOV, men med hårdare kontroller.