Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kommuner bör inte erbjuda barn till utsatta EU-migranter skola, tycker Martin Valfridsson. Ett förslag som mötts med hård kritik. Barnminister Åsa Regnér avfärdar inte de kontroversiella förslagen.

Igår konstaterade Martin Valfridsson, regeringens utredare för utsatta EU-migranter, att barn till utsatta EU-migranter inte bör erbjudas skola i Sverige. Ett förslag som mötts med hård kritik från såväl Rädda barnen, Civil right defenders, politiker och opinionsbildare.

Barnminister Åsa Regnér avfärdar inte Martin Valfridssons förslag.

»Jag tror det är bäst för barn med sammanhållen skolgång i hemlandet. Genom bilateralt samarbete kommer jag fortsätta stödja detta.«, svarar barnminister Åsa Regnér i ett mejl till Dagens Arena.

»Det vi vet är att både i Rumänien och Bulgarien råder skolplikt. Avtalen med de båda länderna har fokus på barns rättigheter där skola är en viktig del. På fredag undertecknas det nya avtalet på plats i Bulgarien. Jag kommer också besöka en skola i Sofia som har uppsökande verksamhet för de mest utsatta. Jag har tidigare besökt en skola för romska barn i Rumänien. Många av de barnens föräldrar befann sig i andra länder för att be om pengar. Det är en svår situation.«, skriver hon fortsatt.

Åsa Regnér har tidigare varit negativt inställd till att barn till EU-migranter ska ha rätt att gå i skola i Sverige.

Rädda barnen menar att den inställningen går stick i stäv med FN:s barnkonvention – som regeringen har för avsikt att göra till svensk lag.

Hur ställer du dig till att Valfridssons rekommendationer går stick i stäv med barnkonventionen?

»Om en månad tar jag emot betänkandet kring hur barnkonventionen kan bli svensk lag. Det ser jag fram emot eftersom det blir ett bra instrument för att kunna stärka och pröva barns rättigheter.«, svarar Åsa Regnér.