Rädda barnen sågar förslaget att EU-migranters barn inte ska ha rätt till skola. »Barnkonventionen innebär inte att alla barn har rätt till skolgång varsomhelst i världen«, säger Gustav Fridolins statssekreterare.

I dag förklarade Martin Valfridsson, regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare, att svenska kommuner inte bör erbjuda skolgång för EU-migranternas barn.

– Det är en besvikelse att vi nu ser ett förslag som innebär att klockan vrids tillbaka. Alla barn, oavsett status, ska ha samma rättigheter, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, i ett pressmeddelande.

Detta har länge varit en infekterad fråga. FN:s barnkonvention slår fast att alla barn som vistas i ett land har rätt till utbildning, men barnkonventionen är inte svensk lag. Sedan ett par år tillbaka har dock papperslösa barn rätt till skolgång, men detsamma gäller inte barn till EU-migranter, då de sällan befinner sig i Sverige längre än tre månader.

Frågan blev brännande aktuell för drygt ett år sedan då fler och fler kommuner hörde av sig till Skolverket och undrade vad som gällde. Enligt Skolverket har barn till EU-migranter som har vistats här längre än tre månader utan tillstånd rätt till skolgång. Här är lagstiftningen solklar. I vissa fall gör kommunerna trots detta tolkningar som innebär att EU-migranters barn förvägras skolgång.

När det gäller barn till EU-migranter som vistas i landet vid upprepade tillfällen kortare än tre månader – men som i praktiken befinner sig i Sverige under en lång period – behöver rättsläget emellertid förtydligas, menar Skolverket. Därför skickade myndigheten i november 2014 en skrivelse till utbildningsdepartementet.

»Skolverket ser allvarligt på det uppkomna läget. Barn har enligt barnkonventionen rätt till utbildning och det är viktigt att det är tydligt när denna rätt inträder i de fall då barn vistas tillfälligt i Sverige. De aktuella barnen är dessutom ofta såväl ekonomiskt som socialt utsatta, vilket ytterligare understryker allvaret i situationen.«, skriver myndigheten.

Trots att det har gått över ett år sedan Skolverket skickade in skrivelsen har Skolverket inte fått något formellt svar av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Dagens Arena får prata med ministerns statssekreterare Helene Öberg. Hon vill inte kommentera Valfridssons förslag.

Hon håller inte heller med Skolverket om att lagstiftningen är oklar utan menar att kommuner inte är förpliktigade att erbjuda barn till EU-migranter skolgång, om de vistats i landet kortare än tre månader.

Regeringen har också lovat att göra barnkonventionen till svensk lag. Då skulle Valfridssons förslag gå stick i stäv med svensk lagstiftning, enligt Rädda barnen.

– Så frågan är hur regeringen vill ta ett ansvar för de barn som befinner sig i Sverige i dag. Att göra Sverige till ett ogästvänligt land genom att inte tillgodose barn deras rättigheter är inte ett värdigt sätt att behandla minderåriga EU-medborgare i utsatta livssituationer, säger Elisabeth Dahlin.

Helene Öberg håller inte med.

– Barnkonventionen innebär att alla barn ska ha rätt till skola, inte att de alltid har rätt till skolgång varsomhelst i världen.

I september i fjol sa barnminister Åsa Regnér, som i dag tog emot Valfridssons rekommendationer, att barn till EU-migranter inte bör ha rätt att gå i svensk skola.

Dagens Arena har sökt barnminister Åsa Regnér som lovat återkomma med svar via mejl.