Bild: analogicus/Pixabay/Privat

Bostad För den som vill köpa nyproduktion finns sällan information om byggkvalitet, material och de ekonomiska riskerna tillgänglig. Arkitekten Lisa Deurell vill väcka frågor kring den oreglerade bostadsmarknaden och fylla hålen i konsumentskyddet.

Att köpa en bostad medan projektet ännu ligger på ritbordet innebär en hel del risker och konsumentskyddet har flera brister. Detta slog Riksrevisionen fast i en granskningsrapport från förra året. De konstaterar att marknaden är väldigt oreglerad i jämförelse med andra marknader och att det saknas information om riskerna för köparen. Om detta har Dagens Arena tidigare rapporterat.

Nu har en privatperson fått nog och tagit saken i egna händer.

Lisa Deurell jobbar som arkitekt och förra veckan lanserade hon hemsidan köpanyproduktion.se. Där kan de som är intresserade av att köpa nyproducerad bostad hitta information kring de ekonomiska riskerna samt vilka skyldigheter och rättigheter som gäller i köpprocessen. Dessutom finns en checklista som köparen eller spekulanten kan gå igenom tillsammans med mäklaren. Material och utformning av fönster, materialet i mellanväggarna, takhöjd, material i dörrar med mera. Syftet är att man ska kunna bli informerad om sådant man inte får reda på genom säljmaterialet.

Hon startade hemsidan och designade checklistan på egen hand utan någon ekonomisk uppbackning. Det var frustrationen över hur oreglerad marknaden för nyproduktion är och hur svagt konsumentskyddet är för köparna som fick Lisa Deurell att ta initiativet, berättar hon.

– Jag tycker att konsumenterna borde få ett mycket bättre underlag innan de köper en bostad än vad de får i dag. Det är inte tillräckligt reglerat. Man får en broschyr med lite fina bilder, som ett livsstilsmagasin. Men sen när man tittar på vad det står om själva huset finns det typ ingenting om vad det är för utföranden, produkter, material eller fasad, säger hon och fortsätter:

– Om man vill köpa en befintlig bostad upplever man ju på plats vad takhöjden ger, om fönstren är fina eller klumpiga, om dörrarna känns som de är gjorda i papp eller trä, vad det är för utsikt och om det kommer in bra med dagsljus eller inte. Det är mycket som inte framgår när man köper på ritning.

Detta menar Lisa Deurell medför en risk att köparen inte får den kvalitet den hoppades på. Hon säger också att hela upplägget innefattar risker. Det ska till att cirka 50 procent av lägenheterna blir sålda innan projektet kan dra igång. Det är först därefter byggentreprenören tar in en projektgrupp med konsulter och börjar att specificera allt kring byggnaden, exempelvis materialval.

– Det är jätteviktigt att säljmaterialet, bilderna och planerna blir som de presenteras annars bryter man ett juridiskt kontrakt. Men allt i gråzonen, som inte är specificerat, där kan utvecklarna göra ganska stora ändringar. När man går igång med projekteringen och tar in alla konsulterna brukar man börja med att banta projektet och se över vad man kan hoppa över och ta bort, säger Lisa Deurell.

Köparna har då tecknat ett bindande förhandsavtal och att häva det kan bli en kostsam rättslig process.

En av de större riskerna, som också Riksrevisionen framhåller i sin rapport, är att så länge det inte finns en befintlig bostadsrättsförening, med boende medlemmar, behöver bostadsutvecklarna inte ta hänsyn till köparnas intressen. Besluten tas av byggbolaget och en byggstyrelse – köparna saknar inflytande och insyn även efter bindande förhandsavtal.

Innan 1991, när man ställde om bostadspolitiken och inrättade en ny bostadsrättslag, var detta upplägg förbjudet i Sverige på grund av att konsumenter ansågs hamna i underläge i relation till bostadsutvecklaren. De fick för lite information när de köpte på ritning, ansåg man. Men sedan började man tillåta köp i ett så tidigt stadie av projektet, genom förhandsavtal.

– Då tänkte man att kunderna kunde vara med och påverka vad det ska bli, planlösning och så. Den där påverkan har ju uteblivit lite, kan man säga, säger Lisa Deurell.

På hennes hemsida kan man göra ett quiz där man får svara sant eller falskt på påståenden om vilket konsumentskydd som gäller när man köper nyproducerat samt vilka ekonomiska risker det innebär. Påståendena är hämtade ur Riksrevisionens granskningsrapport.

Ett av dem lyder “När du som köpare tecknar ett förhandsavtal bär du en stor privatekonomisk risk vid prisnedgångar på bostadsmarknaden som i värsta fall kan resultera i personlig konkurs.” Svaret är “Sant”.

– Jag tycker att frågorna jag valt ut till quizet är tankeväckande och jag tänker att det finns ett allmänintresse för att veta de här grejerna om man nu ska köpa, säger Lisa Deurell.

Hon framhäver också att den enda konsumentvägledning som finns kring köp av nyproduktion är bankernas och mäklarnas egna listor på hur själva affärsprocessen går till. Detta tycker hon är märkligt och det är något hon vill åtgärda.

Konsumentverket och Boverket borde prata mer om den här frågan. Jag var i kontakt med Sveriges Konsumenter, en ideell organisation som jobbar med konsumentskydd, och de svarade spontant att det verkligen saknas information gällande bostadsköp, särskilt nyproduktion, säger Lisa Deurell. 

Hon hoppas nu att flera köpare och spekulanter ska använda sig av hennes checklista och börja ställa mer frågor till mäklaren och projektledaren.

– Det sätter lite press om konsumenterna ställer frågor på vad det är de köper. Sen hoppas jag att när de här frågorna kommer på bordet ser bostadsutvecklarna det här som en möjlighet att marknadsföra sina projekt på ett mer seriöst sätt. Det är ju en förtroendebransch, så det är viktigt att branscher intresserar sig för kvalitetsfrågorna, säger Lisa Deurell.