Blid: Flickr/ Anders Löwdin.
Blid: Flickr/ Anders Löwdin.

Konsumenter som köpt nyproducerade bostadsrätter har svårt att hävda sin rätt när inflyttningsdatum skjuts upp, och deras möjligheter till insyn i processen är dålig. Nu föreslår Riksrevisionen lagändringar som lägger större ansvar på byggbolagen.

Under senare år har medier återkommande uppmärksammat byggprojekt som drar ut på tiden, där bostadsrättsköpare inte kan flytta in som de har planerat. Inte minst har ett av bolaget Oscar properties projekt med lyxlägenheter i Stockholm omskrivits på grund av stora förseningar som har fått bostadsrättsköpare att häva sitt köp eller kräva tillbaka pengar.

En kvinna som hävt sitt köp dömdes 2018 av tingsrätten till att betala 2,68 miljoner kronor till Oscar properties då det var mellanskillnaden för det lägre pris som bostadsrätten såldes för andra gången.

Nu har Riksrevisionen granskat hur konsumentskyddet ser ut för kunder som köper bostadsrätter som ännu inte är färdigställda. De finner stora brister.

– Som konsumenter är vi vana vid vissa grundläggande rättigheter. Men när det gäller nyproducerade bostadsrätter är konsumenten i princip oskyddad. Regeringen bör se över lagstiftningen så att konsumentskyddet fungerar lika bra som på andra marknader, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Problemet, menar Riksrevisionen, bottnar till stor del i att bostadsrättslagen i huvudsak reglerar förhållanden mellan en befintlig bostadsrättsförening och bostadsrättsägare. Men i ett produktionsskede finns ännu ingen förening, utan den företräds indirekt av byggbolaget.

Det här gör att bostadsrättsköpare har svårt att hävda sin rätt för försenade byggprocesser, brister och fel, och saknar insyn i beslut som tas om bostaden och föreningen. Det kan exempelvis fattas viktiga beslut som rör ekonomi och hur bostaden ska se ut efter att köparen skrivit på ett bindande förhandsavtal om köpt.

Dessutom finns ingen part som kan företräda köparen i en eventuell tvist.

– Det är rimligt att bostadsutvecklaren har ett ansvar för att leverera den vara som köparen beställt. I dagsläget gör reglerna det möjligt att skjuta över såväl kostnader som risker för fel och förseningar på köparna, säger Johannes Österström, projektledare för granskningen, i en kommentar.

Det faktum att byggbolagen också är de som anlitar mäklare, intygsgivare och besiktningsman under processen försvagar köparens ställning ytterligare.

Riksrevisionens granskning tar också upp frågan om den ekonomiska risk som köparen tar vad gäller eventuella prisnedgångar på bostadsmarknaden.