Foto: Lennart Perlenhem och Försäkringskassan

Välfärden Arbetsförmedlingen riktar skarp kritik mot Försäkringskassan för att vara för hårda i sin bedömning av sjukpenning och tycker att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb. 

Försäkringskassan avslår allt fler fall av sjukpenning när de ska bedöma personers arbetsförmåga mot vad som är »normalt förekommande jobb« på hela arbetsmarknaden.

För att få sjukpenning krävs till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga arbete, eller ett annat arbete hos din gamla arbetsgivare. Men efter 180 sjukdagar förutsätter fortsatt sjukpenning att du inte heller kan försörja dig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.

Sedan 2014 har antalet personer som går direkt från sjukskrivning till att söka jobb ökat med 450 procent. Något som nu fått Arbetsförmedlingen att regera.

Maria Kindahl, chef för avdelningen rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen, flaggar för att myndigheten får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb.

– Vi ser att ett antal av de som kommer till oss inte kan söka jobb, eller tillgodogöra sig våra åtgärder. Är man sjuk ska man få sjukpenning ifrån Försäkringskassan, säger hon till Ekot.

När den borgerliga regeringen 2010 införde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen strömmade det till människor till Arbetsförmedlingen, som hade betydande ohälsa. Enligt Maria Kindahl är det något liknande som händer nu.

– 2010 såg vi att många människor kom till oss och hade en betydande ohälsa och man kom inte under ordnade former. Och idag ser vi en liknande utveckling. Det är oerhört allvarligt för den enskilde.

Grundproblemet är enligt Försäkringskassan att de båda myndigheterna bedömer arbetsförmåga på helt olika sätt.

–Försäkringskassan har en lagstiftning att förhålla sig till, precis som Arbetsförmedlingen måste följa lagstiftningen på sitt område. Försäkringskassan utgår ifrån normalt förekommande arbeten när vi gör bedömningar om arbetsförmåga, säger Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör och chef för avdelningen för sjukförsäkring.

Han menar att orsaken till att allt fler människor går direkt från sjukskrivning till jobbsökande beror på att kvalitén på utredningarna har blivit bättre.

– Det har tillsatts pengar och vi har ökat kvalitén på utredningarna och då ser vi att det är många som med till exempel anpassningar avseende arbetstempo och arbetsuppgifter skulle kunna arbeta.

I november 2017 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att ta upp en överklagan rörande ett beslut från Försäkringskassan.

Tidningen Arbetet har berättat Ing-Britt Vikströms historia. Hur hon efter 40 år som affärsbiträde på Coop behövde sjukskriva sig för artros i händerna. Efter 180 dagar fick hon avslag på sin ansökan om sjukpenning.

Läkarintyget, som säger att hon inte klarar mer än halvtid i något arbete, var inte tillräckligt. Ing-Britt Vikström överklagade Försäkringskassans beslut och Förvaltningsrätten i Umeå gav henne rätt – hon skulle inte klara mer än halvtid i något annat, normalt arbete.

Fallet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall – som gick på myndighetens linje. Nu ska alltså fallet tas upp i den högsta instansen Högsta förvaltningsdomstolen. Får Ing-Britt Vikström rätt kan fler som tidigare nekats sjukpenning få rätt till ersättning.

Men innan en dom eventuellt blir prejudicerande kräver Arbetsförmedlingen direkta insatser för att människor inte ska hamna mellan två myndigheter.

Arbetsförmedlingen kräver 84 miljoner extra om året de kommande tre åren för att kunna ta hand om de som trots sina hälsoproblem klarar av insatser och jobbsök.

Myndigheten anser också att regeringen måste ändra reglerna så att det blir enklare att flytta tillbaka personer till sjukförsäkringen om de inte klarar av att delta i arbetsförberedande insatser.

– Annars kommer det finnas människor som hamnar i utanförskap och behöver stöd från kommunen, säger Maria Kindahl, på Arbetsförmedlingen, till Ekot.

Socialminister Annika Strandhäll (S) säger till Ekot att myndigheterna har fått 800 miljoner för att se till att sjuka inte bollas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Vi har gett dem goda förutsättningar för samarbete, och då måste de förstås, om så krävs, växla upp det samarbetet och lösa situationen och se till att människor inte hamnar i kläm, säger socialministern.

Lars-Åke Brattlund på Försäkringskassan säger att myndigheterna generellt har ett gott samarbete.

– Myndigheterna måste ha ett gott samarbete för det är människor vi pratar om.