Bild: stock.xchng

Skillnaderna mellan klass och kön ökar när det gäller arbetsmiljö. Störst är försämringarna för arbetarkvinnorna.

Arbetarklassen har ett kön och det är kvinnligt, sägs det i bland. Och det är arbetarkvinnorna som fått se störst försämringar i sin arbetsmiljö enligt LO-rapporten Arbetsmiljö 2012, som släpptes på måndagen.
– Egentligen borde arbetsmiljön vara bättre på en modern arbetsmarknad, men nästan alla kurvor pekar åt fel håll. Och värst är det för kvinnliga arbetare. Det är helt fel utveckling som vi måste ta på största allvar, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att skillnaderna i arbetsmiljö ökar mellan arbetare och högre tjänstemän samt mellan könen. Arbetsmiljön har försämrats mest för de arbetande kvinnorna. Det är också kvinnor som till stor del bär upp det så kallade 24-timmarssamhället.

I rapporten framkommer det bland annat att två av tre kvinnliga arbetare arbetar på så kallad obekväm arbetstid, en av fem har ett riskfyllt ensamarbete och drygt 70 procent av de kvinnliga arbetarna inom offentlig och privat service har bara små möjligheter att ta en kort paus.
– Vi är inne i en ond arbetsmiljöspiral. Andelen uttröttande arbeten ökar och det finns få som klarar ett helt arbetsliv utan att sluta i förtid. Det i sin tur ger sämre pension, vilket ger minder skatteintäkter, säger Torbjörn Johansson.