Oljejätten Chevron har dömts till att betala 60 miljarder kronor i skadestånd för den omfattande miljökatastrof i Ecuadors regnskog som bolaget bidragit till. De svenska AP-fonderna har investerat runt 2 miljarder kronor i bolaget. Därmed har svenska pensionssparare indirekt dömts att betala skadestånd, skriver Latinamerikagrupperna i en debattartikel.

Latinamerikagrupperna uppmanar AP-fonderna att sälja aktierna:
– Det mest etiska AP-fonderna skulle kunna göra vore att sälja sina aktier och använda vinsterna från investeringarna i Chevron till att stödja de drabbade med bland annat rättshjälp, skriver företrädare för Latinamerikagrupperna.

Det är inte första gångerna som AP-fondernas investeringar är kontroversiella. Dagens Arena har tidigare skrivit om hur fonderna göder riskkapitalbolag, är investerade i bolaget som äger havererade Fukushima, samt investerar i miljöförstörande gruvbolag.