Bild: Fi/Oscar Wettersten Flickr/News Oresund.

Feministiskt initiativ Gudrun Schyman och Victoria Kawesa föreslås leda Fi inför nästa års val och Kommunals förre ordförande Annelie Nordström har utsetts till partiets arbetsmarknadspolitisk talesperson. »Jämställda löner står högst upp på agendan, det går alldeles för sakta«, säger hon. 

En enig valberedning föreslår att Gudrun Schyman och Victoria Kawesa ska leda Feministiskt initiativ (Fi) fram till 2019.

Och i helgen utsågs Kommunals tidigare ordförande Annelie Nordström till posten som arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Något som ligger högt upp på Nordströms agenda är frågan om jämställda löner.

– Det går alldeles för sakta. Och det allra minsta man kan begära är att Medlingsinstitutet får ett nytt uppdrag att verka för jämställda löner. Motargumentet brukar vara att staten inte ska lägga sig i lönebildningen men det gör man ju redan i och med att Medlingsinstitutet alls finns, säger hon.

Hon lyfter även upp frågan om anställningsvillkor och tycker det är glädjande att Socialdemokraterna nu ska arbeta för att allmän visstid slopas.

Hur ser du på Fi:s chanser att komma in riksdagen 2018?

– Det ser väldigt ljust ut tycker jag. Dels lyckades man förhållandevis bra förra gången och tittar man på hur andra partier har avancerat för att närma sig riksdagen, exempelvis Miljöpartiet, så talar den historiska utvecklingen för att det är dags för oss nästa val, säger hon.

Men vad talar för att det ska gå bättre i valet 2018 jämfört med 2014?

– Det baserar jag mer på en känsla. Den tillströmning av människor på sammankomster som Gudrun anordnar talar sitt tydliga språk. Intresset för Fi är mer spritt i alla åldrar och ökar bland män.

Samtidigt har det varit ganska tyst från Fi den senaste tiden. Lyckas ni nå ut tillräckligt?

– Nej nej, självklart behöver vi synas och höras mycket mer. Men när man saknar resurser är det inte så enkelt och då måste man prioritera.