Bild: Stock.xchng
Bild: Stock.xchng

På ett år har antalet anmälningar om åldersdiskriminering inom arbetslivet fördubblats. Diskrimineringsombudsmannen föreslår nu utvidgad lagstiftning. “Lagstiftning förändrar inte arbetsgivares attityder”, säger Jessica Polfjärd (M).

Mellan januari och maj i år inkom 187 ärenden om åldersdiskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO. En siffra nästan lika hög som för hela 2013 då 194 anmälningar kom in. Det betyder att snittantalet anmälningar per månad har ökat från 16 år 2013, till 37 år 2014.

– Vi har inte gjort någon analys av resultatet, men en anledning kan vara att anmälningarna har ökat totalt med runt 25 procent. Siffrorna fluktuerar också en del, år 2009 när ålder blev en diskrimineringsgrund fick vi in 291 anmälningar, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

Det kan även bero på att diskrimineringslagstiftningen om ålder år 2013 utvidgades till att gälla fler samhällsområden, enligt DO. Men om månadssnittet ligger kvar på samma nivå som hittills kommer det att innebära det högsta antalet anmälningar hittills, 444 stycken.

Även sorterat på åldersdiskriminering inom arbetslivet har anmälningarna nästan fördubblats, från tio anmälningar per månad år 2013 till 19 stycken under detta års första fem månader.

Andra diskrimineringsgrunder, som etnicitet och kön, omfattas av en lag som förbinder arbetsgivaren att aktivt förebygga diskriminering inom dessa områden. Denna lagstiftning gäller dock inte ålder, något DO har föreslagit för att minska åldersdiskrimineringen. Jessica Polfjärd (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, tror inte att det är en bra lösning i nuläget.

– Diskriminering generellt är en viktig fråga, men vi måste förändra attityder hos arbetsgivare och det kan man inte göra med lagstiftning, säger hon.

Ekvationen att vi ska jobba tills vi är 75 år samtidigt som det tar 400 dagar för en 55-åring inskriven på arbetsförmedlingen att få ett jobb, gör dock att arbetsmarknadspolitiken måste ta den ökade åldersdiskrimineringen på allvar.

– Vi tror på att ta upp frågan i trepartssamtalen. Äldre måste få större möjligheter att kompetensutveckla sig och hitta nya karriärvägar, säger Jessica Polfjärd.