Foto: Amnesty
Foto: Amnesty

EU-toppmötets beslutade insatser för att stävja flyktingkatastrofen på Medelhavet är långt ifrån tillräckliga, enligt Amnesty.

– Generellt är det otillräckligt, en kollega till mig i London uttryckte att det här mötet handlade mer om att rädda ansiktet än att rädda liv, säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty Internationals svenska sektion.

EU-ledarna kom i går överens om att tredubbla resurserna till det marina gränsbevakningsuppdraget Triton och att man ska bilda en militär specialstyrka för att förstöra smugglarbåtarna.

– Det är självklart välkommet att Triton tredubblas, men det är fortfarande enormt stora brister om det ska ligga under Frontex ansvar, de har inte mandatet, säger Madelaine Seidlitz.

Madelaine Seidlitz är också kritisk till att det inte framkom på toppmötet var räddningsinsatsen kommer att befinna sig:

– Är det som nu, att man kommer att befinna sig väldigt långt från där de flesta olyckor sker så innebär det även fortsättningsvis att en massa människor med stor sannolikhet kommer att mista livet.

EU:s sätt att på det här sättet stärka sina gränser är inget som Amnesty välkomnar. De hade velat se konkreta åtgärder där man lyfter frågan om mänskliga rättigheter.

– Något som närmar sig vad Italien gjorde förra året med Mare Nostrum. Den typen av gedigna insatser är vad vi önskade oss. Det är EU i dag inte i närheten av, säger Madelaine Seidlitz.