Bild: Stock.xchng
Bild: Stock.xchng

Var tionde kvinna i Stockholm får inte föda på det sjukhus som hon har valt, utan hänvisas vidare. Det senaste året har hänvisningarna ökat med 11 procent.

Antalet kvinnor som blir nekade att föda på det sjukhus de valt och hänvisas vidare ökar i Stockholm. Mellan mars förra året och mars i år ökade antalet hänvisningar med elva procent, jämfört med motsvarande period förra året.

Sammanlagt hänvisades 2 221 kvinnor. Det är nästan var tionde föderska. Den mottagning som fått ta emot flest hänvisade kvinnor är det nystartade och kontroversiella BB Sophia.

Det ökande antalet hänvisningar är ett stort misslyckande för vårdval förlossning, tycker Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

– Ökad valfrihet var motivet till alliansens stora satsningar på vårdvalet. Att blivande föräldrars möjlighet att föda där de vill har minskat, är ett tydligt tecken på att det inte har fungerat, säger han.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för förlossningsvården i landstinget har inte tid för telefonintervju, men besvarar Dagens Arenas frågor via mejl.

– Själva tanken med vårdval förlossning är att föräldrarna ska kunna välja, och det viktigaste målet, att få ned antalet hänvisningar till förlossningskliniker utanför Stockholms län, har vi uppnått. Eftersom förlossning är akutsjukvård måste vi acceptera viss hänvisning inom länet.

En anledning till de många hänvisningarna är bristen på barnmorskor. När BB Sophia öppnade flyttade många barnmorskor från de stora sjukhusen till kliniken. Konsekvensen blev att de stora sjukhusen inte kunde ta emot lika många patienter och därför tvingades skicka kvinnorna vidare.

Det får Dag Larsson att beskriva stadens förlossningsvård som ett nollsummespel. Han menar också att barnmorskorna vittnar om ohållbara arbetsförhållanden, och omhändertagandet blir lidande.

– Man har lagt hela energin på vårdval förlossning och att bygga upp en marknad för att nya privata förlossningskliniker ska kunna etablera sig. För få kliniker är inte det största problemet, det är att ingen vill jobba där, säger Dag Larsson.

Enligt Ella Bohlin anställdes 80 nya barnmorskor för att möta barnmorskebristen som uppstod när BB Sophia öppnade. Men alla kom inte från förlossningskliniker utanför Stockholms län.

– Vi politiker kan inte arbetstvinga vårdens medarbetare till en viss arbetsgivare. Långt ifrån alla nyutexaminerade barnmorskor hamnar i förlossningsvården, det säger sig självt att detta är en stor utmaning för oss i ett snabbt växande län, säger hon.

Fotnot
Uträkningen som ger en ökning på 11 procent är baserad på Stockholms läns landstings siffror som anger till vilken klinik sjukhusen har hänvisat föderskorna. Om man i stället räknar på hur sjukhusen anger att de tagit emot hänvisningar från andra Stockholmssjukhus är ökningen 33 procent. Stockholms läns landsting menar att de förstnämnda siffrorna är mer rättvisande eftersom klinikerna är noggrannare med att föra statistik på hur många de har tagit emot, än hur många de har hänvisat vidare.