Margo Akermark

I dag presenterar alliansen sin skuggbudget med bland annat satsningar på skola och infrastruktur. Partierna lovar också att hålla praxis och inte bryta ut något av regeringens förslag.

Satsningar på infrastruktur och skola och regelförenklingar för entreprenörer är några av förslagen i den skuggbudget som alliansen presenterar i dag.

DN Debatt i dag skriver allianspartiernas ekonomiskpolitiska talesmän att ”Vi välkomnar att regeringen behåller delar av den politik som lägger grunden för Sveriges starka sysselsättningsutveckling, inte minst stora delar av jobbskatteavdraget. Samtidigt oroar vi oss för att andra delar av arbetslinjen nu försvagas och instämmer i Finanspolitiska rådets kritik mot att överskottsmålet nu överges av regeringen.”

Det har tidigare spekulerats i om alliansen kommer att bryta ut något av regeringens budgetförslag, då med stöd av SD. I DN-artikeln meddelar allianspartierna att de inte kommer att bryta praxis. Förvånande, säger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors till Aftonbladet.

– Jag trodde de skulle vilja göra någon slags symbolisk markering om att vi har en svag regering, samtidigt som man rent sakpolitiskt skulle kunna ha stoppat något, som exempelvis traineejobben. Skulle man följa halvpraxisen från förra året, för att rädda budgeten så att den inte försvagas hade man kunnat argumentera att detta skulle förstärka budgeten, säger Hinnfors.

I det som går att utläsa av debattartikeln kommer skuggbudgeten innehålla få nyheter. Anmärkningsvärd är dock avsaknaden av besked om migrationspolitiska satsningar, något som alliansen i Morgonekot lovade återkomma till under dagen.