Bild: Flickr/ Dennis Stachel for GDC Europe
Bild: Flickr/ Dennis Stachel for GDC Europe

Antalet anmälningar om åldersdiskriminering ökade med 60 procent mellan 2013 och 2014. Även under årets sex första månader har antalet anmälningar till DO varit på en hög nivå.

För ett år sedan rapporterade Dagens Arena om det ökande antalet anmälningar om åldersdiskriminering som inkom till diskrimineringsombudsmannen, DO. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet anmälningar med 60 procent, från 194 till 319 stycken*.

Ett utdrag ur DO:s register visar att antalet diskrimineringsärenden gällande ålder fortsatt ligger kvar på en hög nivå. Under årets sex första månader har DO fått in 156 anmälningar om åldersdiskriminering. Det blir totalt 312 anmälningar i år om lika många anmälningar inkommer under de resterande sex månaderna.

De flesta anmälningarna om åldersdiskriminering gäller arbetslivet. Där har antalet ärenden sjunkit från 143 stycken för 2014 till 63 under året sex första månader. Det innebär totalt 126 anmälningar om lika många inkommer under årets resterande sex månader. År 2013 inkom 120 anmälningar.

DO har inte utrett om några särskilda yrken eller branscher är speciellt utsatta, men utredare på myndigheten upplever att det är vanligare att personer med osäkra anställningar, exempelvis tim- eller visstidsanställning, känner sig diskriminerade.

* I DO:s årsredovisning är siffrorna något lägre. Borträknat är anmälningar som som inte omfattas av diskrimineringslagen.