Foto: Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Hälften av specialistläkartjänsterna på Nya Karolinskas intensivakut är vakanta, enligt Läkarförbundet. De ersätts nu av hyrläkare som i många fall saknar rätt kompetens.

Under två års tid har nästan hälften av specialistläkarna på intensivakuten på Nya Karolinska slutat. Det skriver SvD i dag. Resultatet blir att många av dem ersätts av dyra hyrläkare, som i vissa fall saknar rätt kompetens.

Enligt Läkarförbundet handlar det om ett tjugotal specialistläkartjänster på intensivakuten för att bemanna enbart nattjourerna, varav runt hälften nu är vakanta. Problemet med att rekrytera personal handlar delvis om brist på utbildade specialistläkare i Sverige.

– Vi har inte tillräckligt många specialistläkare, och det finns inte så många inom varje specialitet. I mindre verksamheter, som till exempel intensivakuten, räcker det att några få personer säger upp sig för att det ska få en tydlig effekt, säger Yvonne Dellmark, vice ordförande för Stockholms läkarförening som är en del av Läkarförbundet.

Att intensivakuten inte upplevs som att tillräckligt utvecklande arbete för de specialistläkare som finns gör inte saken bättre. Till intensivakuten kommer de patienter som ska läggas in för vård på Karolinska Solna, men läkare på intensivakuten får inte möjlighet att följa upp patienterna och kan inte påverka vården mer än det mest akuta, förklarar Yvonne Dellmark.

– Uppdraget på intensivakuten är för begränsat för att man som specialistläkare inom akut sjukvård ska kunna behålla sin kompetens. Det är skälet till att det, med den utformning som uppdraget har idag, inte är så attraktivt att vara kvar, säger hon.

Det är svårt att bedöma om det innebär en risk för patienterna att intensivakuten nu till stor del är beroende av hyrpersonal, som till viss del saknar rätt komptens, säger Yvonne Dellmark.

– Det beror på vilken kompetens de har. Men oavsett vilken kompetens en hyrläkare har så är det alltid en osäkerhet när man är ny, inte känner personalen och inte hittar i lokaler, säger hon.

Det innebär inte minst en påfrestning på den befintliga personalen som får ta ett större ansvar för arbetet och de tillfälliga kollegerna.

Enligt Patrik Rossi, chef för Funktion Akut på Nya Karolinska, utgör personalsituationen ingen risk för patienterna. Samtidigt säger han att sjukhuset har brustit när det gäller specialistläkarnas arbetsvillkor och möjlighet att planera när det gäller schemaläggning.

– De har fått arbeta för mycket och vi har inte varit tillräckligt observanta på att hantera det på ett korrekt sätt. Men det säkerställer vi nu så att vi arbetar på ett hållbart vis. Samtidigt gör vi allt för att rekrytera nya specialister, säger Patrik Rossi till SvD.

Att många specialistläkare nu har sagt upp sig på intensivakuten på Nya Karolinska, faller enligt Yvonne Dellmark in i ett mönster där vårdpersonal på akuten har börjat säga upp sig under senaste året. En bidragande orsak tros vara den nya personalorganisationen inom NKS, och en annalkande fysisk flytt av intensivakuten till nya lokaler i slutet av oktober.

Läkarförbundet befarar att arbetssituationen blir allt sämre i de nya lokalerna på NKS.

– Lokalerna är inte lika sammanhållna, man kommer inte lika lätt ha kontakt med sina gamla kolleger och det finns mindre marginal om det kommer flera patienter på en gång, säger Yvonne Dellmark.

I grunden är Läkarförbundet kritiskt till hela den nya organisationen av vård på Nya Karolinska och i Stockholm.

– Det är ett unikt beslut av politiker som velat ha fem vårdnivåer i Stockholm och det gagnar inte en sammanhållen vårdkedja, säger Yvonne Dellmark.

Att dela upp vården mellan egenvård i hemmet, primärvård, närakut, vanlig akutmottagning och intensivakut gör att rådgivning och hänvisning till rätt vårdinvå per telefon(1177) blir svårt.

Det är lätt att patienten kommer till fel vårdnivå och hänvisas vidare i systemet. De många vårdnivåerna konkurrerar om samma personal vilket gör att flera enheter nu har svårt att bemanna. Akutmottagningarna på Danderyd och SöS har större problem med sjuksköterskor, medan Karolinska Solna har störst problem med specialistläkarbemanningen.

Läkarförbundet ser ett behov att utveckla uppdraget som specialistläkare har inom intensivakuten för att åter kunna rekrytera.

– Vi ser att intensivakuten behöver få ett annat uppdrag som gör att man både kan utvecklas genom undervisning och forskning, samt behålla sin egen kompetens. När man är för få jobbar man väldigt mycket ensam på nätter och kvällar, säger Yvonne Dellmark.

Vi hoppas att politikerna gör ett omtag med det här.