Foto: Alexas Fotos / Pixabay

NYHET Nästan 3 procent av barnen i Sverige lever i familjer med varaktigt låga inkomster. Främst handlar det om barn till ensamstående eller utrikesfödda föräldrar.

Statistiska Centralbyrån har för första gången granskat hur många barn under 18 år som lever i familjer där pengarna inte räcker till nödvändiga levnadsomkostnader. Det innebär att familjerna inte har råd med bland annat mat, kläder, lek och fritid, boende eller försäkringar på sina bidrag och inkomster efter skatt.

Undersökningen visar att familjerna hade låg inkomststandard både 2017 och minst två av de tre åren före. En del av dem var fattiga under något enstaka år, andra barn stor del av sin uppväxt. En vanlig orsak till att familjerna har svårt att få pengarna att räcka är att föräldrarna inte är etablerade på arbetsmarknaden, bara två procent av dem med varaktigt dålig ekonomi har ett jobb.

Främst handlar det om barn vars familjer har anknytning till ett annat land, tre av fyra barn i gruppen är själva födda utomlands eller har minst en förälder som är det. 41 procent av dem har en ensamstående förälder, vanligen med en ensamstående mamma.

Varaktigt ont om pengar var också vanligare i familjer där föräldrarna har högst gymnasieutbildning.

Läs mer i SCB:s Barn- och familjestatistik