Arbetsgivare erbjuder korta kontrakt trots att det finns behov av längre och tryggare anställningar. I en undersökning gjord av TCO svarar 40 procent att de varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i över ett år.

Enligt en undersökning gjord på uppdrag av TCO arbetar en stor del av de visstidsanställda på väldigt korta kontrakt. 44 procent av de tillfrågade (1 125 personer) säger att de haft anställningar kortare än en vecka. En siffra som i verkligheten skulle motsvara 250 000 personer.

Enligt samma undersökning svarar 41 procent att de varit visstidsanställda hos sin nuvarande arbetsgivare i upp till sex månader. Hela 40 procent svarar att de haft korta anställningar hos samma arbetsgivare i över ett år. Av dessa har 11 procentenheter arbetat med korta tillfälliga kontrakt hos en och samma arbetsgivare i över fem år.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver TCO:s chefsjurist Samuel Engblom att många arbetsgivare, både privata och offentliga, utnyttjar korta visstidsanställningar, trots att det finns ett kontinuerligt behov av arbetskraft. Att stapla visstidsanställningar på det sättet blev möjligt 2007, efter att anställningsskyddslagens regler om tidsbegränsade anställningar ändrats.