Magdalena Andersson. Bild: Anders Löwdin

Magdalena Andersson presenterade en nyhet i årets första maj-tal i Sundbyberg: Nästa vecka ska regeringen tillsätta en utredning om en ny bankskatt.

Redan i valrörelsen tog Socialdemokraterna fram ett förslag om en bankskatt som utgick från företagsskattekommitténs förslag. Då beräknades förslaget stärka statskassan med fyra miljarder årligen.

Dagens förslag är en bredare utredning kring en särskild skatt på den finansiella sektorn. Utredningen ska tillsättas nästa vecka. Exakt hur skatten ska utformas gick inte Magdalena Andersson in på i sitt tal. Hur mycket skatten beräknas dra in till statskassan är också oklart. Men finansministern nämnde den tidigare siffran på fyra miljarder som en sorts riktmärke.