Under sitt första maj-tal i Sundsvall lanserade Stefan Löfven en satsning på gruppen unga som varken jobbar eller studerar.

Enligt Socialdemokraterna växer gruppen unga mellan 15 och 24 år som varken jobbar eller studerar. Gruppen brukar benämnas ”unga utanför”. Under 2014 bestod gruppen av 86 500 personer, vilket utgör sju procent.

Under sitt första maj-tal i Sundsvall lanserade Stefan Löfven en så kallad nationell samling för unga utanför. Satsningen består av flera delar:

Kunskapen ska ökas om gruppens sammansättning och behov, ungdomar på glid ska sökas upp och avhoppen från skolan ska förebyggas. Dessutom ska regeringen tillsätta en nationell samordnare för att öka samverkan mellan kommuner, myndigheter och organisationer.

Fotnot:
För mer information. Läs reportaget “Det unga utanförskapet