Al-Salaam Preparatory School som FN-organisationen UNRWA gjort om till läger för internflyktingar. Här anländer människor som flytt från Rafah-regionen, 1 januari 2024. Foto: Fadi Tibet/UNRWA.

Gaza Sverige avbröt för två månader sedan biståndet till FN:s humanitära arbete i Gaza. Beslutet var ett stort misstag som visat sig bygga på falska uppgifter. Det har förhindrat viktigt stöd till offren i Gaza. Ett pinsamt fiasko som ännu inte korrigerats. 

Det handlar om UNRWA – FN:s humanitära organ för palestinier i mellanöstern. Organisationen har länge varit viktig och är ännu mer så under det pågående kriget.  Den har i praktiken varit en livlina för många människor, särskilt barnen och de allra fattigaste. Nära hälften av invånarna i Gaza har varit beroende av dess verksamhet under senare år.  UNRWA hade i Gaza vid krigets början en personal på trettontusen personer. De allra flesta av dem med sina rötter i Gaza.  

Detta är alltså den organisation som Sverige tillsammans med en del andra länder beslutat vända ryggen. Den svenske ministern Johan Forsell har hävdat att andra organisationer i området skulle kunna ta över det arbete som UNRWA bedrivit.  

Hans svar visar en förvånansvärd okunskap om verkligheten i Gaza. Det finns igen annan organisation med den erfarenhet och den sakkunskap som UNRWA besitter. Det bekräftar också andra organisationer med erfarenhet av arbete i Gaza. 

Varför stoppades stödet?   

Det som rapporterats är att den israeliska underrättelsetjänsten hävdat att tolv personer med anslutning till UNRWA hade gett stöd till Hamas inför massakern i Israel den sjunde oktober.  

UNRWA kontrollerade och analyserade dessa uppgifter och kunde då bekräfta att åtta av de tolv namngivna personerna var registrerade som anställda i UNRWA och haft nära relation till Hamas. Detta stred mot organisationens principer, varför de omedelbart avskedades.  

Några bevis för att UNRWA skulle ha tillåtit eller på annat sätt uppmuntrat något angrepp på Israel har inte kunnat bekräftas. Oberoende utredare har tvärtom kommit till slutsatsen att anklagelserna mot UNRWA saknade täckning.  

Japanska företrädare beslöt då att återuppta sitt stöd till UNRWA. Men än har vi inte fått någon reaktion från Sverige eller de andra ”avhopparna”.  

Vad kan ligga bakom den negativa hållningen till UNRWA?

Allt tyder på att särskilt två personer har drivit på denna skruvade kritik av UNWRA – Biden och Netanyahu.  

Bidens problem är att finna en balans mellan en total solidaritet med Israel och att bidra till att få ett slut på kriget. Han är förstås beroende av att kunna få stöd från olika grupper i det kommande presidentvalet. Hans förhoppning är att kunna visa att han åstadkommit fred i Mellanöstern. Biden måste därmed ha en hygglig relation till Netanyahu och är därför benägen att gå honom till mötes i frågor som betyder mindre för Biden, som den om UNRWA:s existens.  

Netanyahu har beslutat att totalt utrota Hamas. Men vad som ska ske i nästa steg är oklart förutom att det inte får bli en tvåstatslösning. Han är beroende av att förbättra sitt stöd påhemmaplan.  

Netanyahu har sedan länge reagerat mot att FN alltjämt har en organisation som verkar för palestiniernas rättigheter. Han upplever närvaron av UNRWA som en symbol för och påminnelse om den ouppklarade konflikten med palestinierna. Han kräver sedan flera år att UNRWA:s verksamhet skall upphöra i Gaza och i andra delar av regionen. Han menar att Israel inte har något ansvar för palestinierna i Gaza vare sig historiskt eller för deras nuvarande villkor. För honom var det en framgång att USA, Japan, Sverige och flera andra beslöt att stoppa sitt stöd till UNRWA.  

Vad händer nu om och när UNRWA återvinner respekt?    

Frågan är om USA, Sverige och de andra länderna är beredda att följa Japans exempel och återuppta sitt stöd till UNRWA? Mycket tid har förlorats och det kommer ta tid att bygga upp verksamheten igen, nu när den behövs som mest. 

Sverige borde förstås ha agerat som Norge som insåg fakta och UNRWA:s viktiga roll. Nu gäller det för den svenska regeringen att korrigera sitt misstag så snart som möjligt.   

Thomas Hammarberg