Foto: Skärmdump från Tid, makt och pengar Tema: Lön, LO, 2016.

Tjänstemannamän tjänar mer än dubbelt så mycket som arbetarkvinnor, visar en ny LO-rapport.  

En arbetarkvinna tjänar 73 procent av vad en arbetarman tjänar, sett till den faktiska månadslönen* 2014. En arbetarkvinnas faktiska månadslön är 17 860 kronor, en arbetarmans 24 460 kronor.

En tjänstemannaman tjänar i genomsnitt 39 670 kronor i faktisk lön, vilket är mer än dubbelt så mycket som vad en arbetarkvinna tjänar . Det visar siffror från LO:s jämställdhetsbarometer.

Bild: Skärmdump ur Tid, makt och pengar Tema: Lön, LO, 2016.

Rapporten visar även att arbetares löner halkat efter under åren 2012-2014, jämfört jämfört med tjänstemännen. Arbetarkvinnornas löner släpar efter något mer än arbetarmännens.

* Faktisk månadslön är ett lönemått som LO introducerat. Det tas fram genom att kombinera månadslöner för heltid med tjänstgöringsgrad, som andel i procent. Uppgifterna om lön bygger på bygger på statistik från SCB och Medlingsinstitutet. Uppgifterna om tjänstgöringsgrad kommer från SCB:s LINDA-databas.