En typisk svensk mediechef är en vit medelålders man som heter Anders. Det visar en kartläggning av mediebranschen, som pekar på få utrikesfödda och få kvinnor bland toppositionerna.

Det vanligaste namnet på en svensk mediechef i dag är Anders. Därefter följer Mats, Thomas, Lars och Magnus.

Det visar en ny kartläggning av mediebranschen utförd av Frilansgruppen Desken, som också avslöjar att makten inom svenska medier allt som oftast innehas av vita medelålders män, rapporterar Dagens Media.

Det är frilansjournalisterna Mikael Bergling och Fredrik Nejman som tillsammans undersökt 329 av de viktigaste positionerna inom etermedier, dagstidningar, magasin, branschorganisationer, ägargrupper, reklambyråer, kommunikationsbyråer och contentbyråer.

Undersökningen visar bland annat att endast 16 av de totalt 329 maktpositionerna innehas av utrikesfödda. Och av dessa är det bara två som bor i Sverige. Resten är utländska medieägare. 

Det är överraskande – och skandalartat, säger Mikael Bergling.

Och det är inte bara inrikesfödda som är gravt överrepresenterade på toppositionerna.

Kartläggningen visar också att ju större ekonomisk makt en person i mediebranschen har, desto större är sannolikheten att denne är man. Hela 85 procent av styrelseordförandena är män. Bland vd:arna är siffran 71 procent och bland övriga chefer 55 procent.

Mikael Bergling hoppas att man nu kommer att fundera över varför det råder en sådan snedfördelning i mediebranschen.

– Det är en grupp där det borde finnas hur många som helst som kan göra karriär, det är bra för branschen att få en större spridning, både av kommersiella och demokratiska skäl, säger han till Dagens Media.