Löneandelen för svenska löntagare är nere på samma nivå som på 1910-talet. Trenden är densamma som i andra industriländer.

”Ekonomin växer inte som den ska. Kapitalet klarar sig bra genom att ta en allt större del av kakan. Förlorarna är de som arbetar. De senaste årens utveckling visar på att frågan om löneandelen åter är aktuell. Som jag sa tidigare, diskussionen har bara börjat. Men det är en debatt vi måste ta. Innan rövarbaronerna och industrirobotarna har förvandlat vårt samhälle till något vi inte som vi inte känner igen och inte vill ha.”

Så skrev Paul Krugman i New York Times i december förra året. Löneandelen av den ekonomiska kakan minskar för vanliga löntagare. Som SVT:s Dokument Inifrån visade tidigare i februari är löneandelen för svenska löntagare nere på samma nivå som på 1910-talet.

Men trenden är gemensam med andra industriländer. I 30 års tid har vinsterna ökat och löneandelen minskat. Veckans graf kommer från antologin ”Den sänkta löneandelen” som kommer ut på Premiss förlag i mars. I grafen framkommer hur löneandelen har sjunkit sedan mitten av 1970-talet i 16 industriländer.