Källa: Hem & Hyra

Över en halv miljard kronor plockades ut från landets allmännyttiga bostadsbolag 2015. Och tolv bolag plockade ut mer än vad som är tillåtet, visar Hem & Hyras granskning.

Källa: Hem & Hyra

 

Kommunerna har enligt lag rätt att plocka ut en viss del av vinsten från sina allmännyttiga bolag. Och så gör också många kommuner, visar tidningen Hem & Hyras genomgång.

40 procent av de 261 granskade bolagen gjorde någon form av värdeöverföring till kommunen. Totalt sett plockades 633 miljoner kronor ut – över en halv miljard kronor. Genomgången visar också att fem procent – eller tolv stycken – av de granskade bolagen plockade ut mer än vad som är tillåtet.

Men för den som bryter mot lagen väntar inga sanktioner.

– Det är ett lagbrott, men samtidigt finns ingen sanktionsmöjlighet i lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag, säger Ingrid Birgersson, jurist på Boverket till Hem & Hyra.