Källa: Vårdfokus

Förra året jobbade Vårdförbundets fyra yrkesgrupper över 3 miljoner timmar i övertid. Sjuksköterskorna står för merparten av övertidstimmarna.

2,7 miljoner timmar. Så mycket övertid jobbade landets sjuksköterskor förra året, visar Vårdfokus granskning. Kostnaden för övertiden uppgår till över 900 miljoner kronor och övertidsarbetet motsvarar 1 523 helårsanställda sjuksköterskor, enligt tidningen.

Tittar man på Vårdförbundets samtliga yrkesgrupper (sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker) handlar det om över tre miljoner övertidstimmar – en siffra som motsvarar den totala arbetstiden för de fyra yrkesgrupperna i Region Gävleborg.