Alliansen säger sig se allvaret i klimatutmaningen och konstaterar i dagens valmanifest att Sverige ska vara ett föregångsland för god miljö. Det låter ju bra, det är vi många som tycker. Men vad är då alliansens så kallade ”skarpa” förslag för att visa på det ledarskap som Sverige ska visa upp?

Jo, det lyder: ”Klimatinvesteringarna i andra länder utökas.”

Sedan är det stopp, inget mer förslag. Lite tomt prat om att Sverige ska fortsätta driva på för att ett internationellt klimatavtal ska nås, men bortsett från ovanstående mening finns inget mer förslag för hur det ska gå till. Mer än någonting annat är detta ett sorgligt bevis för att den nuvarande regeringen fortfarande inte kommit till insikt om de utmaningar som världen står inför i och med klimatförändringarna.

Det visar också på bristande insikt om varför klimatförhandlingarna stupade i Köpenhamn. Om ett klimatavtal ska nås måste industriländerna göra avkall från egenintressena och ta ansvar för de historiska utsläppen. Då fungerar det inte att säga att man bara ska investera lite mer i fattigare länder. Förtroendet från utvecklingsländerna är för lågt, oavsett de utsläpp som tillväxtekonomierna i dag bidrar med. Men som sagt, denna problematik är inget som alliansregeringen tänker ta tag i.