Europarådets korruptionsövervakningsorgan, Greco, är inte nöjd med Sveriges inställning till partifinansiering. Greco har publicerat en överensstämmelserapport efter den tredje utvärderingsomgången av Sverige.

Tonläget mot Sverige har höjts.

Rapporten utvärderar genomförandet av Greco:s rekommendationer som gjordes i den förra rapporten, från 2009. Där avses två olika områden, varav den andra är “Öppenhet av partifinansering”.

Sverige svarade då att inga åtgärder behövs.

Den senaste överenstämmelserapporten konstaterar att ingen av de sju rekommendationerna är genomförda. Greco anser att Sverige inte har vidtagit några åtgärder för att förbättra transparensen vad gäller redovisningen av partifinansiering.

Greco begär att ordföranden i Europarådets svenska delegation, riksdagsledamot Marietta de Pourbaix-Lundin (M), senast den 31 oktober redogör för hur arbetet går med att genomföra rekommendationerna.

-Jag har inte läst utvärderingsrapporten än och kan inte säga vad jag kommer att svara, sade hon till TT i påskhelgen.

Läs mer om behovet av öppna partibidrag på den nylanserade siten partibidrag.se, du kan också “gilla” uppropet på Facebook.

Läs Greco:s rapport i sin helhet.