Ulf Lindstrand, Akademibokhandelns vd, sa till tidningen Svensk Bokhandel sex veckor efter att han tillträtt, att han uppfattar bokbranschen som "ganska konservativ". Det var snabbt uppfattat av någon som tidigare inte har jobbat inom bokbranschen. Hans lösning är att endast böcker med massupplaga ska säljas och det "smalare" sortimentet plockas bort. Fler deckare, det är precis vad vi behöver.

NB