Sopåkarnas strejk i Stockholm är slut. Upphovet till den vilda konflikten är att ett företag, Liselotte Lööf AB, för att vinna en upphandling med Stockholm stad, i strid med kollektivavtalet, sänkt löner och försämrat arbetsvillkoren. Nu framgår det också att Skatteverket har inlett en brottsutredning mot Liselotte Lööf AB . Man misstänker att falska fakturor skrivits för fem miljoner kronor för att klara lönerna.

Sopkonflikten visar det absurda i dagens upphandlingsbestämmelser. Entreprenader, som förutsätter avtalsbrott och fakturafiffel för att få kalkylen att gå ihop, ska inte få finnas. Borgarrådet Ulla Hamilton (M) bör slänga Liselotte Lööf AB på soptippen.

BE