”Skattechocken” utropar Dagens Industri på nyhetsplats. Tidningen har granskat utgiftstaken för de fyra kommande åren och kommit fram till att skattehöjningar för 62 miljarder kronor väntar.

Som svar på det har jag bara en sak att säga: Skattechocka mig gärna. Helst ännu mer.

Konjunkturinstitutets prognos visar att ska det offentliga åtagandet under åren 2016–2019 hållas behöver skatterna höjas med 100 miljarder kronor. Vi kan ju konstatera att vi har en bit kvar innan regeringen är där. Och att utgiftstaket tar höjd för skattehöjningar på 62 miljarder kronor innebär inte att de faktiskt kommer att blir av.

Med tanke på de utmaningar vår välfärd står inför, de behov av satsningar som vård, skola och järnväg har, skulle regeringen gärna få gå ut med ett löfte om att större skattehöjningar väntar.

Sedan var det ju det där med att låna till investeringar. Men det verkar dessvärre vara bortom regeringen föreställningsförmåga.