I Tyskland är De Gröna för första gången lika stora som Socialdemokraterna. Kärnkraftsmotståndet är den stora förklaringen till det gröna partiets framgång. Den tyska striden om kärnkraften står i bjärt kontrast till den svenska oviljan att se kärnkraften som något annat än den enda säkra energikällan.

De gröna partierna lyckas nå fram till väljare som vill ta ett större ansvar för framtiden. Det är något som Socialdemokraterna misslyckats med och vars väljare antingen rör sig till partier som tillåter ett kortsiktigt tänkande där allt handlar om pengarna i plånboken eller till det miljöparti som klarar att ge en vision för framtiden.

Kärnkraftsfrågan utgör ett tydligt exempel på den svenska socialdemokratins brist på tydlig framtidsvision. I rädsla för att stöta sig med industrin blir det ett halvdant velande som varken visar ett Sverige beroende av kärnkraft eller ett Sverige som satsat på förnybara källor – och lyckats. Det går att våga tänka annorlunda, men då måste Socialdemokraterna våga tro att en annan framtid är möjlig.

Möjligtvis borde Miljöpartiet ordna studiecirkel för Socialdemokraterna – en studiecirkel i framtidsvision.