Socialdemokratiska kommentatorer menar att partisympatiundersökningen från Statistiska centralbyrån (SCB), som innebär en ny bottennotering för Socialdemokraterna, är partiets eget fel.

Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin skriver:

Är Socialdemokraterna nöjda med det sämsta valresultatet i partiets moderna historia? Är det där ribban ligger? Svaret kan inte vara ja. I SCB:s siffror syns att den stockholmska utvecklingen – där S med nöd och näppe är större än MP – sprider sig. Väljarna i tillväxtregionerna lämnar S.

Daniel Swedin vänder sig mot det han beskriver som en utveckling inom Socialdemokraterna, som innebär att ambitionen för hur många väljare man ska locka till sig, har sänkts. Samtidigt, menar Daniel Swedin, är det politiskt smashläge för Socialdemokraterna. Arbetsförmedlingen spår att arbetslösheten ökar till 8,5 procent år 2013.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö sammanfattar läget för Socialdemokraterna på Twitter:

Nu kollat underliggande siffror SCB. S-ledningen har lyckats skrämma bort folk i hela Sverige, alla inkomster, alla åldrar, etc.

Statsvetaren och socialdemokraten Ulf Bjereld riktar även han kritik mot att Socialdemokraterna inte förmår ta sig ur en negativ spiral.

För att bryta sin onda cirkel krävs att Socialdemokraterna förmår formulera skarpa politiska som attraherar väljarna och som sätter press på Alliansregeringen… … Hittills har partiet misslyckats i detta.

Ulf Bjereld menar att Socialdemokraterna borde titta närmare på de slutsatser som partiets egen kriskommission presenterade, i början av året.