Niklas Karlsson

Höga kapitalinkomster beskattas lägre än lönen för ett vanligt jobb. Det är helt orimligt. Nu krävs krafttag för ökad jämlikhet, skriver Niklas Karlsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Skillnaderna mellan fattiga och rika i Sverige är rekordstora. Det visar SCB:s senaste mätning av inkomstskillnaderna 2016. Samtidigt som många äldre lever på fattigdomsgränsen och den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljer är hög, lever de allra rikaste i allt större överflöd.

En tiondel av befolkningen får ut lika mycket efter skatt som halva Sveriges befolkning får ut tillsammans. Det är rimligt att ställa sig frågan hur det påverkar människors liv. Och hur det formar samhället.

Många människor som har varit med och byggt upp Sverige tvingas på äldre dagar hanka sig fram ekonomiskt. Idag finns det över 300 000 pensionärer i Sverige med mycket låg pension.

En 65-årig LO-medlem får mindre än 50 procent av sin slutlön i pension. Och de ensamstående kvinnorna som har jobbat i välfärdsyrkena drabbas hårdast. Det skapar ekonomisk otrygghet och begränsar utrymmet att leva ett gott liv som pensionär.

Ojämlikheten kan tyglas. Men då måste skattesystemets omfördelande effekt öka.

Mer än var tionde barn i Sverige lever i fattigdom. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet riskerar att drabbas av ohälsa, hamna utanför i skolan och på fritiden.

Den stress som föräldrarna lever under påverkar också barnen och deras möjligheter att utvecklas likvärdigt med andra barn. De löper dessutom högre risk att dras in i kriminalitet.

Ökade inkomstskillnader skapar klyftor mellan de som har och de som inte har. Klyftor som begränsar människors liv. Klyftor som påverkar hälsan och möjligheten att lyckas i livet. Klyftor som skapar en grogrund för rekrytering till kriminella gäng.

Ojämlikheten kan tyglas. Men då måste skattesystemets omfördelande effekt öka. Idag koncentreras de höga kapitalvinsterna till ett fåtal. Den allra rikaste eliten har fått det ännu bättre. Höga kapitalinkomster beskattas lägre än lönen för ett vanligt jobb. Det är helt orimligt.

Krav på höjda kapitalskatter är välgrundade och lätta att motivera. Låt utrymme skapas och investera i politiska reformer för ett jämlikt samhälle. Det skulle innebära en tydlig omfördelning från den allra rikaste eliten till ökad frihet för vanligt folk.

Regeringens satsningar på höjda barn- och studiebidrag, sänkt pensionärsskatt och en likvärdig skola kommer att ha en dämpande effekt på de ökande klyftorna. Men satt i relation till decennier av ökad ojämlikhet räcker det ändå inte till. Nu krävs det krafttag för ökad jämlikhet.

  • Höj garantipensionen.

Människor som har varit med och byggt Sverige ska kunna njuta av pensionen och leva ett gott liv. Det är också en viktig jämställdhetsfråga att utrota fattigdomen bland pensionärer.

  • Avgiftsfri förskola och fritidshem för alla.

Att ge alla barn möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett ekonomiska förutsättningar är avgörande för att skapa ett tryggt och jämlikt samhälle.

För barnfamiljer skulle det innebära en stor ekonomisk avlastning och bli en garanti för att alla barn får tillgång till förskole- och fritidsverksamhet. Att göra fritidsverksamheten pedagogisk skulle också ge många barn bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

  • Fler semesterdagar.

Skapa mer tid för återhämtning och tid att tillbringa med vänner och familj. Teknisk utveckling och ökad produktivitet ska ge utdelning i mer fritid. Det kan också vara en åtgärd som minskar antalet stressrelaterade sjukskrivningar.

  • Höj kapitalskatterna.

Återinför förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Se över möjligheterna att sänka taket för RUT- och ROT-avdragen i syfte att få en mer effektiv omfördelning av samhällets resurser.

Niklas Karlsson (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och riksdagsledamot.