På torsdagsmorgonen intervjuades Fredrik Lundh Sammeli, migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, i P1 Morgon. En intervju som väckte många frågor, och starka reaktioner från flera socialdemokrater, inte minst de som bildat nya nätverket Socialdemokrater för human migrationspolitik. I en tid då många människor berättar att de stoppas av polisen enbart på grund av sin hudfärg och hårfärg, för att de inte är blonda och blåögda, krävs tydlighet från alla politiker. Alla måste visa att vi inte är ett land där vi accepterar en sådan utveckling. Politiker måste prioritera och fästa vikt vid att förändra detta. Alternativt säga att de människor som berättar att de stoppas på grund av sin hudfärg far med osanning, att de ljuger. Man får då också säga att de poliser som medger att det gått till så ljuger. Annars får man stå upp för dessa de allra mest grundläggande principer. Och därför är det viktigt att Fredrik Lundh Sammeli åtminstone betonar det uppenbara: ”Det är oacceptabelt att ha rasprofilering i tunnelbanan.”

Men intervjun med Lundh Sammeli lämnade också en del övrigt att önska. På frågan om vad skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är i migrationspolitiken svarade han såhär:
– Skillnaden är tydlig när det handlar om att jobba ännu mer med återvändandet men också med att vara tydlig med att vi har en reglerad invandring, människor som inte får ett uppehållstillstånd ska lämna landet.

Vad menar han då är skillnaden?

På frågan hur man ska göra för att hitta människor utan rasprofilering i tunnelbanan svarar Lundh Sammeli flera olika saker. Bland annat:
”Sverige har en reglerad invandring. Vi har en bred enighet i parlamentet.”, ”Människor som inte får stanna ska återvända.”, ”Återvänder man inte frivilligt är det avvisning.”, ”Det måste finnas en bred palett av åtgärder för polisen.” och att han ”…vill inte gå in och titta på deras [polisens] enskilda metoder.”

På Dagens Arena ställde vi oss frågande till svaren och ville intervjua Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson om denna vårvinterns mest omdiskuterade fråga. Vi vill också veta vad Socialdemokraterna tycker ska göras, mer än det svepande svaret i P1 Morgon att det ”är en fråga för Beatrice Ask”. Annars får man förutsätta att S är nöjda med Asks agerande.

Men trots åtskilliga samtal till Lundh Sammeli i går, samt till Socialdemokraternas pressavdelning, kunde han tydligen inte avsätta fem eller tio minuter för att svara på våra frågor eller ens svara på sms om när han har möjlighet att svara.

På fredagen ringde vi igen och när pressavdelningen får veta att vi vill fråga om Reva blir vi närmast uppläxade. Frågan är uppförstorad, utlänningskontroller är inget nytt, det är inget fel på projektet som sådant, alla partier tycker så här egentligen och någon intervju är inte nödvändig. Det finns inget behov av en  sådan intervju. Det finns inga bra skäl att ställa frågorna.

Vi håller inte med. Och vi tror att våra läsare också tycker frågorna behöver ställas även till Socialdemokraterna. Vi tror till och med att en stor del av väljarkåren är nyfikna på svaret.

En viktig oklarhet rör regeringens regleringsbrev. Där betonas sedan 2009 vikten av att människor utvisas och de senaste åren återfinns också krav på att polisen ska redovisa hur många id-kontroller de gjort, hur många utvisningar som genomförts och polisen har ett uttryckligt krav på sig att öka antalet år för år.

Dessa skrivelser är i allra högsta grad politiska och ingen debatt har varit mer drabbande än denna under 2013. Att Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson då inte har tid och inte är intresserad av att svara på frågor i ärendet är något vi tycker är oroande.
– Vi förändrar inte politiken utifrån hur det blåser eller efter rådande debatt, säger Lundh Sammeli i P1 Morgon.

Det uttalandet är inte sant när man tittar på hur S förhåller sig till opinionen i andra frågor. Det är dessutom mycket märkligt om man inte är beredd att förändra politik som drabbar människor på ett sätt som går emot allt man står för i de vackra partiprogramsskrivelserna.