Socialdemokraterna har alla skäl ta åt sig av den valanalys som presenterades på fredagen.

Väljarna vill ha mer och Socialdemokraterna måste bli bättre på att lägga konkreta politiska förslag om det som väljarna uppfattar som de stora samhällsutmaningarna. Så kan man något förenklat sammanfatta den valanalys av Socialdemokraternas valresultat från förra årets val som presenterades på fredagen.

Det är inte särskilt svårt att hålla med. Kanske har det också varit tydligare för alla de som befinner sig utanför partiets hägn att man inte lyckas gå i takt med tiden.

Redan utifrån resultatet i EU-valet kunde slutsatsen dras att partiet saknat förmåga att orientera sig i den postmoderna dagordningen. Ett parti med tentaklerna utåt hade förstått att det var läge att koppla samman de feministiska vindar som blåste med den välfärdspolitik som partiet gick till val på.

Socialdemokratin när den är som bäst lyckas fånga upp strömningar i samhället och göra progressiv politik av det. Det är inte ett parti som alltid är ett steg efter – och vars förslag upplevs som ett halvhjärtat och senfärdigt uppvaknande.

Det är en lärdom som inte bara kan dras utifrån misslyckandet att vinna den feministiska rörelsen. Lika mycket kan läxan läras utifrån den växande frustrationen över att regeringen inte gör mer för de flyktingar som nu anländer till Sverige.

I riksdagsvalet gjorde Socialdemokraterna sannolikt rätt analys i att – till skillnad från Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ – låta bli att använda Sverigedemokraterna som bollplank för att debattera invandringspolitiken. Men som också konstateras i valanalysen borde man ha förmått lägga konkreta förslag för en bättre fungerande integrationspolitik.

Det leder också fram till vad som i valanalysen pekas ut som partiets dubbla utmaning. Socialdemokraterna uppmanas lägga fokus på att forma en politik som gör skillnad. Människor måste få tillbaka förtroendet för S och tro på att politik som medel för förändring har framtiden för sig. På längre sikt måste man också förmå göra en samhällsanalys som ligger långt bortom nästa val. Gamla politiska verktyg fungerar inte längre – och S behöver hitta svar på vart man vill gå i stället.

Vad som gör det nästan skrattretande frustrerande är att valanalysen presenteras när vi bara har ett par dagar kvar till att regeringen lägger fram sin budget för det kommande året. En budget som innehållit många välkomna förslag, men som också saknat just de stora konkreta politiska förslag som behövs för att ge väljarna en känsla av politisk förändring.

Man kan bara önska att den socialdemokratiska partiledningen tar till sig av valanalysen. För partiet skulle må bra av att våga ta ut svängarna i politiken – både på kort och lång sikt.