Åtta år av alliansstyre har varit åtta år av att göra det tuffare för den som är sjuk. Inte konstigt då kan en tycka att människor får svårare att komma tillbaka i arbete efter en tids sjukdom.

Å ena sidan tvingas du som sjuk leva med ytterst knappa marginaler och med hotande utförsäkring. Å den andra sidan har alliansregeringen gett frikort till arbetsgivare att strunta i arbetsmiljön.

Men att sjuktalen har skenat med 60 procent sedan 2010 är förstås alarmerande. Bakom varje procenttal döljer sig människor som har det oerhört tufft. Och för regeringens del innebär det att hela reformutrymmet äts upp av att fler blir sjuka.

Jag har tidigareDagens Arena fört fram att sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) snarast borde tillsätta en utredning för att se över sjukskrivnas tillgång till rehabilitering. Det gäller fortfarande.

För det kan inte vara så som det ser ut i dag – att rehabilitering blir förunnat de som har en vänligt inställd arbetsgivare eller ekonomiska förutsättningar att betala för hjälp. Rehabilitering måste självklart vara en rättighet – för alla.

Och det är det som är pudelns kärna. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för sina anställdas hälsa. Det handlar både om att du ska orka jobba ett helt arbetsliv – precis som att du inte ska behöva dö på jobbet.

Frikortet som alliansen gav – det är läge att den rödgröna regeringen drar tillbaka det nu.