Den nya regeringen samlade.

Vad betyder Sveriges nya regering för skatter, hyror, anställningsskydd och integration? Pengar & Politik ger dig svaren i ett rykande färskt avsnitt.

Det blev en S+Mp-regering igen, fast en som har gjort slut med Vänsterpartiet och istället ingått partnerskap i 73 punkter med Centerpartiet och Liberalerna. Sandro Scocco har, tillsammans med Jenny Lindahl, gått igenom vad detta betyder för skatter, hyror, fördelningspolitik, anställningsskydd, integration och själva demokratin, .