Lisa Pelling och Jesper Bengtsson.

Nya allianser i parlamentet och en grön – men även nationalistisk – våg över Europa. Veckans avsnitt av Arena Tyckonomi analyserar konsekvenserna av EU-valet.

Det blir efter EU-valsdiskussion i podden. Varför slog den “gröna vågen” inte igenom mer i det svenska valresultatet och vad är det hos Moderaterna som gör att de lockar så många förstagångsväljare? Det är några av frågorna som tas upp.

– I Stockholm och Uppsala och andra storstäder tycks Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha sugit upp de tidigare Fi-väljarna men tappat till Sverigedemokraterna på landsbygden. Så den dimensionen kommer vara väldigt viktig i utvärderingen tror jag, säger Lisa Pelling.

Jesper Bengtsson menar att de frågor som vänster traditionellt kunnat mobilisera väljare kring inte längre fungerar som politiska lockbeten.

– Om det är något så har enstaka frågor – Brexit, den katalanska frågan, migrationsfrågan och abortfrågan, som blev stor i slutet av den svenska valrörelsen – tagit väldigt mycket plats. Medan de klassiska rättvisefrågorna inte fungerar riktigt – människor röstar inte utifrån de premisserna.

– Det är helt uppenbart när man använder strategin att prata om de traditionella socialdemokratiska rättvisefrågorna att man tänker sig att det ska finnas en mottagare som förstår vad man menar och som känner identitet med de frågorna. Men den väljarbasen är inte tillräckligt stor längre, så antingen måste man försöka spela med i det här nya landskapet och hitta sina frågor som funkar just den här valrörelsen, eller så måste man försöka bygga upp en mer långsiktig strategi, säger Jesper Bengtsson.

En grön våg har dragit över Europa har det sagts i eftervals-analyser. Inte minst gick gröna partier kraftigt fram i Tyskland och Frankrike. Men i Sverige märks inte den trenden lika starkt.

– Jag tror att Miljöpartiet gjorde fel som inte satte meterologen högst upp på sin lista. Jag tror att Pär Holmgren hade haft den trovärdighet som krävs för att ta alla klimatröster, han hade kunnat ta debatten mycket tydligare med Centerpartiet än Alice Bah Kuhnke som alla inser inte kommer sätta sig i något klimatutskotet utan fortsätta ägna sig åt kulturfrågor eller möjligtvis migrationsfrågor som ju inte alls varit särskilt viktiga i det här valet, säger Lisa Pelling.

Hör hela diskussionen i podden – och följ oss i poddappar!

PS. En rättelse: Elsa kallar Michel Barnier för liberal i podden – men han är en konservativ politiker för UMP, samt chef för Brexit-förhandlingarna .