Ann Pettifor under ett seminarium på ABF i Stockholm.

Pengar & politik har träffat Ann Pettifor, en av skaparna av det första Green New Deal, som nyligen besökte Sverige. Avsnittet går igenom varför klimatpolitiken måste sträva efter jämlik.

Den Green New deal som Ann Pettifor med flera lanserade 2006, kom att anammass av bland andra Gordon Brown och Barack Obama. Men sedan kom finanskrisen 2008 och initiativen lades på is.

Nu är frågan het igen, och Pengar & politik går vi igenom varför varken handel med utsläppsrätter eller koldioxidskatt skulle hjälpa, samt varför klimatpolitiken också måste vara jämliketssträvande. Sandro lanserar ett skatteförslag.

Med: Jenny Lindahl & Sandro Scocco.