Anne-Marie Lindgren, Torbjörn Nilsson, Elsa Persson

Årets första avsnitt av Arena Tyckonomi gästas av Torbjörn Nilsson från Expressen och Anne-Marie Lindgren, socialdemokratisk skribent och utredare. 

Bostadsfrågan kommer att vara en större utmaning än arbetsrätten under mandatperioden, tror Anne-Marie Lindgren.

– Ska du stoppa SD handlar det om att föra en politik som gör att de inte är intressanta att rösta på. Och min allra största oro är faktiskt bostadspolitiken, säger Anne-Marie Lindgren.

– När det gäller arbetsrätten kan man lite mer glida undan med hänvisning till parterna.

Torbjörn Nilsson menar att just eftersom arbetsrätten är ett konfliktfyllt område kan det vändas till triumf.

– Arbetsrätten har ju gjorts upp om som en stor och jobbig fråga. Men en stor och jobbig fråga kan också bli symbol för något som lyckas, säger han.

Att de nya politiska koalitioner och potentiellt nya block som bildats, eller kan kommar att bildas, efter en regeringsöverenskommelse mellan S, MP, C och L skulle vara något nytt och unikt i svensk historia avfärdas med bestämdhet.

– Det är en sak jag brukar gå och irritera mig i vardagen, och det är den här historieskrivningen att vi alltid har haft två politiska block, säger Torbjörn Nilsson.

I själva verket liknar dagens politiska debatt den Sverige hade på 1910-talet, menar han, med GAL-TAN-konflikt kring nationalstatens roll.

Både Anne-Marie Lindgren och Torbjörn Nilsson konstaterar att ingen har velat tala om hur mycket pengar välfärden kommer att kosta – eller vad vi behöver spara pengar på om skatterna inte höjs. I valrörelsen saknades en höger-vänsterkonflikt kring skatterna: det finns helt enkelt ingen som rentav har framfört budskapet »vi måste höja skatterna«.

– Det har inte funnits något vänsteralternativ att rösta på när det gäller välfärden. Socialdemokraterna har bara sagt att vi inte har råd att sänka skatterna, säger Anne-Marie Lindgren.

I podden diskuteras också om Socialdemokraterna kommer att lyckas driva opposition mot sig själva – något det påstås att bara Moderaterna lyckats med hittills.

Missa inte alla detaljer – lyssna på poddasvnittet! Och följ oss i poddappar eller på Soundcloud!